Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöhästens uppstart ht 16

Skapad 2016-05-31 14:46 i Talgoxen Haninge
Våra uppstartstankar inför höstermine n 2016, höstplanering, inskolning, struktur, projekttänk m.m.
Förskola

Hösterminen 2016

Barnen som börjar på Sjöhästen kommer in med kunskaper inom skapande, materialkännedom, teknikkännedom och en baskunskap om naturvetenskapliga läroprocesser.Vi har lagt en grund inom områden så som empati, identitetsutveckling, relationnskpande och tillvarata vårt material och våra miljöer.

Under hösterminen kommer djupdyka och fördjupa oss inom barns kommunikation oc h relation till varandra, material, tekniker och miljö. Även barnens identitetsskapande arbete och bygga på våra grundläggande värden. Så som närvarande pedagoger, empati, närhet, trygghet, hänsyn, omsorg, respekt och hållbarhet.

-Relation, Jaget, boende, närmiljö, relationer, respektera, tilltro, hänsyn, kommunikation-

 

Syfte

Vi vill ge våra barn grudläggande värden om allas lika värde, olikheter är bra, empati, relationsskapande, omsorg om varandra /material/miljö, hänsyn, respekt, tillit till sig själv, social hållbarhet,

Även grundläggande kunskaper inom estetiska läroprocesser så som materialkännedom, teknikkunskaper och förståelse inför dessa. Detta gör vi med hela kroppen, vi lär, upptäcker och utforskar med alla sinnen. "Learn by doing". Vi vill att barnen får en positiv tilltro till sig själv och att barnet vågar utforska med lust och nyfiknhet.

 

Förkunskaper och bredda perspektivet + referenser och forskning

Vi behöver forkorva oss med teorier inom demokratiarbete med små barn, dewey, vygotskij, barns livsvärd, läroprocesser, material och skapande, miljöer,

 

Vart ska vi vara?

Dela upp oss i mindre grupper, tvärgrupper. olika stationer inomhus och utomhus.

Besöka barnens hem, maskott som skickas hem och fotar barnens dygn. Vi fotar barnen p förskolan.

 

Vilket material behövs?

Babblarna

 

Kunskapsteoretiska ställningstaganden - hur skapar barnen kunskapr och lär sig?

Barnen lär sig av varandra och av oss. Vi pedagoger ger grunden och är förebilder. Tillsammans med en kompis kan man lära sig mer.

 

Arbetsformer

Tvärgrupper och små projektgrupper för att se varje barn och ge barnen tid till att utforska. Skapande verksamheter ocfh prommnader. Involvera föräldrarna genom att skicka hem en maskott.

 

Hur ska detta presenteras för barnen?

Introducer nya material tillsammans med barnen i samlingen och i våra projektgrupper.

Iscensätta våra stationer och i vår miljö så att våra värden genomsyras.

 

Dokumentationsmetoder  IKT

Dokumentera med block och penna, padda, kamera, spela in film och ljud.

Låta barnen ta del av sina läroprocesser och reflektera, titta på det som fotats eller spelats in. De får välja bilder och vara med i skapandet av dokumentationer.

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: