Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering hösten 2016, 4:an

Skapad 2016-05-31 14:46 i Gudö förskola Haninge
Uppstart ht 16
Förskola

Analys och reflektion vt-2016

Innehåll

Planering ht- 2016

Uppstartsperiod  / projekt:

Naturen:

Våra gamla barn är intresserade av naturen. Vi tror att naturen är något som lockar alla barn därför får våra nya också haka på. Naturen är en viktig plats att träna motorik och att utforska världen på = världens bästa lekplats.

Vi behöver se vad barnen är intresserade av och utgå utifrån detta.

Vi arbetar också med hållbar utveckling ute/inne. Därför kommer vi också att plocka naturmaterial med oss hem från skogen. Så naturen blir levande både inne och ute.

Vi tror att barn lär sig och skapar kunskap genom delaktighet, upplevelser, information och utforskande.

I naturen blir barnen "Naturare": Barnen får delta i både styrda och fria aktiviteter i naturen. Vid positiva möte är det roligt att lära. Syftet med skogsgruppen är att värna om gruppsammanhållningen och om vår natur.

Vi kommer bl.a. att prata om "Allemansrätten" och studera materialet hemma.

Vi behöver dokumentera barnens förkunskaper och koppla det till allemansrätten.

I-paden följer alltid med till skogen. Barnen kommer att få dokumentera genom att ta hem material från skogen som dom sedan kommer att få arbeta vidare med i den pedagogiska verksamheten på olika sätt.

Syfte:

Syftet är att barnen ska få vistas i vår natur och uppleva allt som erbjuds där. Vi kommer att presentera allemansrätten och värna om vår natur. Naturen är världens bästa lekplats för alla sinnen. Vår vision är att alla barn är / blir " Naturare".

Rörelse:

Parallellt med detta projekt kommer vi arbeta med rörelse i rörelseateljén. Nu i början av terminen använder vi oss av en rörelse-CD där vi gestaltar olika djur, övar grundrörelser och där barnen själva får komma. Barnen kommer även få återberätta om sina upplevelser genom bild.

Syfte:

Musik och rörelse är lika med glädje! Att i tidig ålder lägga grunden till positiva känslor kring rörelse skapar förutsättningar till ett friskt och aktivt liv även i vuxen ålder. Rörelselek är inte bara kul det är bra för vår kropp och knopp, vi övar motorik, koordination och lär känna vår kropp. Att dessutom ha roligt tillsammans i grupp stärker vår gemenskap och vi skapar positiva relationer till varandra.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: