Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden vt åk 4

Skapad 2016-05-31 17:36 i Ljungbyskolan Falkenberg
Under några veckor kommer du att få arbeta med den spännande tidsepoken medeltiden. Du kommer att få lära dig om hur människorna i Sverige levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva i dag.
Grundskola 4 Historia

Under några veckor kommer du att få arbeta med den spännande tidsepoken medeltiden. Du kommer att få lära dig om hur människorna i Sverige levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva i dag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om:
Medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter.
Det vill säga:
* Hur de levde under medeltiden på landsbygden, i städerna, i borgarna och i klostren. 
*  Vilka grupper av människor som levde under medeltiden och hur deras liv såg ut.
* Hur några kungar styrde och vad de bestämde som påverkade folket.
* Lagar och regler som fanns och vilka straff som kunde utmätas.
* Kyrkans roll i det medeltida samhället. 
* Digerdöden och vad det innebar att så många människor dog.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:
* Dina kunskaper om hur man levde under medeltiden och vad som påverkade deras sätt att leva.
* Hur du använder dig av och förklarar historiska begrepp.
* Din förmåga att göra jämförelser och reflektioner med vår tid.

Vi kommer att bedöma hur:
* Du berättar och har skrivit i de arbetsuppgifter vi arbetat med.
* Aktiv du är under samtal och gemensamma dikussioner under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få läsa, skriva, rita och berätta om de olika grupper av människor som levde under medeltiden. 

Du ska få använda dig av dina kunskaper i samtal med andra och träna dig i att jämföra, reflektera och bilda dig en egen uppfattning om det du lärt dig samt att se hur medeltidens utveckling påverkar hur vi lever idag.

Du ska få se på olika filmer om medeltiden.

Du ska få lära dig medeltida danser, instrument och lekar på en medeltidsdag med skapande skola.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: