Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 (Matteborgen kap. 6-7)

Skapad 2016-05-31 19:38 i Rösjöskolan Sollentuna
Med uppgifter att skriva ut för eleven att göra.
Grundskola 4 Matematik

I kapitel sex och sju i Matteborgen kommer vi att lära oss mer om tid (klockan och almenackan) samt addition och subtraktion i talområdet 0-10 000.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Det här ska vi göra

Gemensamma genomgångar och diskussioner

Arbeta individuellt i Matteborgen

Arbeta och diskutera i par

Arbeta med laborativt naterial som tallinjer och klockor

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Det här ska vi bedöma

Eleven kommer att bli bedömd utifrån sitt deltagande i gemensamma eller individuella arbeten, diskussioner i klassen och genom diagnoser/prov. I bedömningen kommer vi att titta på hur eleven använder sin begreppsförmåga, metodförmåga och resonemangsförmåga.

Kap 6

Metodförmåga

- Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror

- Räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag

- Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.

- Läsa av en tidtabell

Begreppsförmåga

Förstå innebörden av följande begrepp och kunna använda dem på rätt sätt: år, skottår, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund, datum, tidsskillnad och tidtabell.

Läsa och skriva datum

 

Kap 7

Metodförmåga

- Addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000

- Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

- Tecknet för "ungefär lika med" 

- Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

Begreppsförmåga

Förstå innebörden av följande begrepp och kunna använda dem på rätt sätt: addition, subtraktion, ungefär lika med, fler-färre och fyrsiffriga tal.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser

Ma
Matematik år 4 (Matteborgen kap. 5-6)

Ny rubrik

Kapitel 6: Tid
Begrepp
Jag kan skriva datum på tre olika sätt. 1.När är du född? Skriv med ord:__________ och med ett annat sätt: ______________ och ett tredje sätt: ______________
Jag kan växla mellan tidsenheter. 2.Uppgift: Vad ska det stå istället för frågetecknet? 1 år = ? dygn 1 år = ? veckor 1 skottår = ? dygn 1 kvartal = ? månader 1 månad = ? veckor
Jag kan växla mellan tidsenheter. 3.Uppgift: Vad ska det stå istället för frågetecknet? 1 vecka = ? dygn 1 dygn = ? h 1 h = ? min 1 min = ? s
Metod - klockan
Jag kan tala om vad klockan är analog tid. 4.Uppgift: Vad är klockan när den visar a)21:20 _____________ b)07.35 ______________
Jag kan tala om vad klockan är digital tid (före och efter midnatt). 5.Uppgift: Skriv tiderna på två olika sätt. a)kvart över åtta ______________ ______________ b)fem i två _____________ _____________
Tid i timmar och minuter. 6.Uppgift: a)Hur många minuter är 1h och 10 min? ______________ b)Hur många minuter är en och en halv timme? ______________
Tid i minuter och sekunder. 7.Uppgift: a)Hur många minuter och sekunder är 90 s? ______________ b) Hur många minuter och sekunder är 125 s? _____________
Metod - tidsskillnad
Räkna med tid. 8.Uppgift: Klockan är tio i tre på eftermiddagen. Hur mycket är klockan 25 min senare?
Räkna med tid. 9.Uppgift: Klockan är kvart över åtta på morgonen. Hur mycket är klockan 40 min tidigare?
Beräkna tidsskillnad: 10.Räkna ut vad tidsskillnaden är mellan 19:35 - 20:20. Skriv här:
Tidtabeller: 11.Jag kan avläsa en tabell med busstider och ta reda på hur långt en buss- eller en tågresa tar. Jag kan också avläsa när en buss avgår och ankommer.

Ny rubrik

Kapitel 7: Addition och subtraktion
Begrepp
Jag vet vad tecknet ≈ betyder. 12. Uppgift: Det betyder:_______ ______________
Jag kan skriva fyrsiffriga tal. 13. Uppgift: Skriv ett fyrsiffrigt tal mellan talområdet 2000 och 3000 här: ______________
Jag vet vad räknesättet där man använder + heter. 14. Uppgift: Det heter: ______________ ______________
Jag vet vad räknesättet där man använder - heter. 15. Uppgift: Det heter: ______________ ______________
Metod
Jag kan avrunda till närmaste tusental. 16. Uppgift: Avrunda följande tal till närmaste tusental. 6137 5350
Jag kan avrunda till närmaste hundratal. 17. Uppgift: Avrunda följande tal till närmaste hundratal. 4373 2815
Algoritm: Uppställning addition. 18. Beräkna: 4378+1586 med uppställning.
Algoritm: Uppställning subtraktion. 19. Beräkna: 3273-1578 med uppställning.
Textuppgifter
Metod Kommunikation
Metod: Jag kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar. 20. Uppgift: Kapten Enben hade en kista med 1326 dukater och en med 2426 dukater. Kapten Svart hade 2981 dukater i sin kista. Hur många fler dukater hade Enben?
Kommunikation: Jag kan presentera min lösning så att den går att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: