Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering åk 4 textilslöjd

Skapad 2016-05-31 21:45 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 9 Slöjd
Du tränar dina kunskaper i symaskinsömnad under tiden som du tillverkar din slöjdpåse.Parallellt med detta arbetar du vidare med olika garntekniker som virkning och stickning.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ideèr, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultatet. (Lgr. 11)

 

Arbetssätt och undervisning

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem och den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. (lgr 11, kap. 1 och 2)

Vi repeterar basfunktionerna på symaskin och använder arbetsbeskrivningar till våra olika slöjdprojekt för att träna läsförståelse och logiskt tänkande.
När du lär dig att virka gör du det både med hjälp av muntliga och skriftliga instruktioner och du får se olika exempel på vad som är möjligt att använda tekniken till när man lärt sig grunderna. Vi tittar också på olika garntekniker i ett historiskt perspektiv.
Vi prövar att trycka på textil med schabloner.
Vi pratar om färgers påverkan på miljön och hur vi kan förhålla oss till detta som konsumenter av olika textila produkter (ex. kläder).
Du skriver veckorapport vid varje lektionstillfälle som berättar vad du arbetat med.
Vi tar fortlöpande upp dagsaktuella händelser med anknytning till slöjdämnet.
 

Visa vad du lärt dig

Vi repeterar varför och hur man värderar sina arbetsinsatser i slöjdprocessen och gör en gemensam skriftlig utvärdering efter varje avslutat arbetsområde.

Tidsram

Arbetsområdena kommer att ta  terminen i anspråk.

Bedömning

Bedömningar sker i slutet av terminen med hjälp av kommunens bedömningsmatriser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6

IDEUTVECKLING:
Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån någon miljöaspekt på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och handverktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
VÄRDERING:
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen.
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonera kring slöjdföremål på årskursanpassad nivå.
Med stöd resonerar du om symboler, färg, form och/eller material.
Du för enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: