Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym, åk 5

Skapad 2016-05-31 21:47 i Prästslättsskolan Karlshamn
Vi har arbetat med vikt och volym. Enheterna vi lärt oss är liter, deciliter och centiliter samt enheterna kilogram, hektogram och gram. Vi kommer att träna oss på att växla mellan olika stora enheter och kunna göra jämförelser.
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter
 • föra resonemang kring de matematiska begreppen, inse rimligheten i dina svar

Kommer att bedöma

 • att du kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • att du kan växla mellan olika volymenheter
 • att du kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • att du kan växla mellan olika viktenheter
 • om du ser rimligheten i dina svar
 • diagnos, utvärdering

Undervisning

 • återkommande matematiska diskussioner
 • laboration med vanliga mått l, dl, cl och ml
 • arbeta i matematikboken, för att automatisera och förankra
 • arbeta i grupp där ni diskuterar, förklarar för varandra och löser problem tillsammans 
 • eget arbete hemma med läxor

Matriser

Ma
Vikt och volym, åk 5

Vikt och volym
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
jämföra och uppskatta vanliga föremåls vikt
jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym
kunna växla mellan olika enheter för vikt
Eleven känner till viktenheterna kilogram, hektogram och gram. Eleven är osäker på att växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.
Eleven kan med säkerhet växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.
Eleven kan med god säkerhet växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.Eleven kan skriva viktenheterna som decimaltal.
kunna växla mellan olika enheter för volym
Eleven kan växla mellan enheterna liter, deciliter.
Eleven kan växla mellan enheterna liter, dl, cl och ml.
Eleven kan växla mellan enheterna liter, deciliter och centiliter. Eleven kan skriva volymenheterna som decimaltal.
kunna välja metod och utföra beräkningar med miniräknare med vikt och volym
Osäker Har svårt att förstå frågan och vilket räknesätt som ska användas.
Säker Skriver beräkningarna och skriver tydligt svar med enhet
Mycket säker Klarar även lite svårare uppgifter och redovisar alla beräkningar på ett tydligt sätt
kunna prefixens betydelse och använda dem som hjälp vid enhetsomvandlingar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: