Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Estetik och budskap i skrivandet

Skapad 2016-05-31 21:55 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6

Under arbetets gång ska vi titta på hur man kan utveckla sitt skrivande så att språket blir mer uttrycksfullt och "gestaltande". Du kommer att få träna på att skriva texter till bilder och/eller musik, samt hur man för in ett "budskap" i texten.

Låter det svårt? Vi börjar med att läsadikter och kortnoveller – och träna förstås!

Innehåll

Vad vi ska arbeta med och hur:

Budskap och upplevelse & Kombinera text och annan estetik; arbetsgång

 • Vi börjar med att reda ut vad "estetik" är; diskussion där ni söker på ordet och vi kommer överens om vad vi ska arbeta med för definition.

 • Vi läser olika dikter, enskilt och i grupp. Ni arbetar med enklare analyser av dikterna, och vi tar upp vad som kan vara intressant – vad man kan se för olika stilfigurer, vem som skriver (berättarperspektiv), vem som är mottagaren, budskap osv.
 • Ni arbetar enskilt eller i par med ett material för "gestaltande beskrivningar". 
 • Kort genomgång om hur man skriver dikt/kortnovell. Både innehåll och form. (Instruktionsfilm för hur man skriver novell finns på ämnes-sajten).

 Skrivandet:

 • Välj bild ur de mappar som jag lagt upp på sajten. Gör en tankekarta eller punktlista för vad din dikt eller kortnovell ska handla om. 
 • Bestäm dig för om du vill börja med att skriva en dikt eller en kortnovell. Alla ska prova båda formerna.
 • Låt bilden leda dig in i texten, och skriv på tills du känner att du är redo att låta någon annan läsa den.
 • Ni får instruktion om vad ni ska titta på i kamratresponsen.
 • Gör bearbetningar du tyckte var värdefulla.

Presentationen:

 • Vi använder en lektion till att dela in er i tvärgrupper och ha uppläsning av dikterna /kortnovellerna. Alla ska ha hört allas dikter/kortnoveller, när lektionen är slut. Här tränar ni på att lyssna och bli lyssnade till när ni läser era resp. alster.

 Sammanställning av klassens dikter/kortnoveller

 • Jag kommenterar era texter slutgiltigt, och föreslår förbättringar. När ni har gjort den sista förbättringen, väljer ni vilken text ni vill ha med i häftet. 

Klassen får var sitt häfte med allas dikter eller kortnoveller.

Aspekterna – som de är formulerade i kunskapstabellen:

Så här ser kriterierna till aspekterna ut i kunskapstabellen:

Budskap & upplevelse

 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och förautvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklatsätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl utveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Kombinera text & annan estetik

 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: