Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten vt. åk 1

Skapad 2016-05-31 22:03 i Tångaskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med vatten och dess egenskaper. Vi kommer även att lära oss om djur och växter som finns i vatten.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Du ska få lära dig om vatten och dess olika former.Du ska också få lära dig om djur och växter som finns i vatten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar på förmågan att jämföra och beskriva vatten och dess former.
Vi ställer hypoteser och gör experiment och diskuterar varför resultatet blev som det blev.
Vi tränar på att beskriva biologiska samband i vatten.(Djur,växter)

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få beskriva vattnets olika faser. Berätta om något experiment vi gjort och berätta några djur och växter i vatten .

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, titta på filmer, powerpointpresentationer, göra experiment, dokumentera, läsa faktatexter både enskilt i par och i grupp. Tyngdpunkten kommer att läggas vid vattnets egenskaper och olika experiment som visar dessa.
Vi har gjort en mindmap där barnen har fått vara med och bestämma hur och vad vi ska lära oss. De ska få välja olika djur som lever i vattnet och se om de hittar likheter-skillnader på dessa(ex i vilket vatten lever de, vad äter de mm)
Vi kommer också att göra utflykter för att besöka områden där vatten finns.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: