Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - vår världsdel

Skapad 2016-05-31 22:53 i Apalbyskolan Västerås Stad
Geografi åk 5, våren 2016
Grundskola 5 Geografi

I arbetsområdet Europa kommer du att få göra en resa runt i Europas olika regioner. Du kommer att lära dig fakta om olika länder och regioner, bland annat om naturen, naturtillgångar och befolkning. Du kommer att träna på att jämföra och beskriva olika länder och regioner. Du kommer också att få läsa en skönlitterär bok, Fröken Europa, och på så sätt fördjupa din kunskap om Europa.

Innehåll

Europa med "Fröken Europa"

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på film, läsa faktatexter och studera kartor och andra källor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner och du kommer att få arbeta både självständigt och i par. Vi kommer att tillsammans i klassen läsa boken Fröken Europa i samarbete med svenskan, göra tankekartor samt genomföra uppgifter i grupp och enskilt med boken som stöd.

Mål:
Du ska
- kunna placera ut länder, stora städer, berg och vatten

- kunna beskriva och göra jämförelser om t.ex. Europas natur, klimat och naturtillgångar, areal, folkmängd samt vad människor livnär sig på

- kunna hantera information från olika källor, t.ex. kartböcker, läromedel, tabeller, internet

- kunna resonera och diskutera kring frågor som gäller Europa

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Det här kommer att bedömas:

- hur aktiv du är vid genomgångar och diskussioner

- hur det självständiga arbetet under lektionerna går

- dina kunskaper om Europas namngeografi

Matriser

Ge
Matris för Europas geografi år 5

Europa

Hållplats 1
Hållplats 2
Europas namngeografi
Namn och läge på Europas länder och huvudstäder. Namn och läge på Europas hav, berg och öar.
Du kan placera ut några europeiska länder och huvudstäder på en karta. Du kan placera ut några hav, berg eller öar på en karta.
Du kan placera ut de flesta europeiska länderna, huvudstäderna, hav, berg och öar på en karta.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du kan med viss hjälp använda (några) geografiska ord och begrepp så att andra förstår.
Du kan använda (många) geografiska ord och begrepp så att andra förstår.
Analys
Du gör jämförelser/analyser t.ex. genom att jämföra befolkningen i olika länder, klimat, naturtyper, folkmängd).
Du kan göra enkla jämförelser t.ex. Polen är större än Estland.
Du kan göra mer utvecklade jämförelser, t.ex. "Polen har nästan 4 ggr så stor befolkning som Sverige". Eller "Sverige och Polen är nästan lika stora till ytan men Polens befolkning är nästan 4 ggr större än Sveriges, då blir befolkningstätheten större i Polen än i Sverige".
Att hantera information
Du visar att du kan söka information, samla information, strukturera information t.ex. genom att använda kartbok, faktaböcker, göra/ använda tankekartor.
Du kan samla fakta från en eller några olika källor. Du kan göra/använda enkla tankekartor i stort sett på egen hand.
Du kan samla fakta från flera olika källor. Du kan göra/använda tankekartor som innehåller mycket information helt på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: