👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering åk 6 textilslöjd

Skapad 2016-05-31 22:59 i Fårboskolan Oskarshamn
Lappteknik, stickning, broderi.......
Grundskola 6 Slöjd

Lappteknik, broderi, garntekniker (fördjupning av virkning och stickning) och Jing-jangdjur är exempel på olika arbetsområde som du väljer att arbeta med. Du kommer att hinna ett eller flera beroende på omfattning och svårighetsgrad. Vi repeterar och fördjupar oss i materiallära och håller diskussionen vid liv som handlar om hur våra val att konsumera textil påverkar människor och miljö.

Innehåll

Avsnitt 1

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling (lgr 11)

        Arbetssätt och undervisning

 • Undervisningen  ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (lgr 11 kap. 1-2)

   

  Visa vad du lärt dig

  Du visar och kommunicerar vid varje lektionstillfälle vad du lär/lärt dig när det gäller att ta ansvar för hela slöjdprocessen från idé till färdig produkt.Du beskriver i veckorapporten med slöjdspecefika ord vad du arbetar med och  du värderar din arbetsinsats och färdiga slöjdprodukt efter varje avslutat arbetsområde.

  Tidsram

  Arbetsområdena kommer att ta hela terminen i anspråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl