Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk

Skapad 2016-06-01 08:38 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Det här kommer vi att arbeta med i SVA under vt i år 2
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-skriva läsligt för hand
-kombinera text och bild för att förstärka vad du vill berätta
-använda stor bokstav och punkt på rätt sätt
-förstå, återberätta och diskutera det du har läst
-delta i samtal genom att lyssna på och berätta om din egen åsikt

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att kommunicera, läsa och skriva på svenska. Vi tränar upp ordförrådet och att kunna uttrycka sig på svenska så andra förstår.

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen bedrivs på följande sätt:

-Läsning/högläsning
-Skrivning
-Samtal om texter
-Presentera/beskriva en bild både muntligt och skriftligt
-Träna på att återberätta en text/saga
-Spel

Vi tränar på språkets struktur och meningsbyggnad med stor bokstav och punkt. Vi arbetar med olika skrivuppgifter, både i grupp och enskilt för att utveckla vår förmåga att skriva texter med berättande innehåll. Vi tränar på att ställa och besvara frågor på det vi har läst. Vi tränar även att förstå enkla instruktioner.

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: