Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partillemodellen Ämnesscreening i engelska år 4 VT- 2016

Skapad 2016-06-01 14:42 i Öjersjö Storegård Partille
Ämnesdiagnos i engelska som görs i Partille kommun för att stämma av färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva på engelska mot kunskapskraven i år 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Partillemodellen Ämnesscreening i engelska år 4 Partillemodellen innehåller kommunövergripande kunskapsbedömning av varje elevs förmågor att kommunicera på engelska.

Innehåll

Delmoment och mål mot kunskapskraven år 6

 1. What picture is the right one? (7av 8) Mål: Kunna läsa och förstå enkla bildtexter.
 2. Colour the clowns. (6/8) Mål: Kunna förstå enkla instruktioner.
 3. Teddy Bear and the Elephant. (5/8) Mål: Förmåga att lyssna och förstå innehållet - Reception.
 4. What are the words? Ordkunskap (14/18) Stavning (10/18) Mål: Eleven visar att de känner till grundläggande ord och hur de stavas.
 5. In the forest. (5/8) Mål: eleven skall kunna läsa och förstå enkla instruktioner.
 6. At the circus. (4/6) Mål: Kunna läsa och förstå korta berättande texter.
 7. This is me.(Fem meningar kvalitativt) Bedömningsfaktorer: Vilja och förmåga att uttrycka sig i skrift, innehåll och språk
 8. E4 Ordavkodning (56/63) Mål: Eleven visar sin förmåga att läsa/avkoda engelska ord.
 9. Eleven svarar läraren. (5/6) Eleven frågar läraren (3/5) Mål:Eleven förstår när någon hälsar, frågar hur man mår, berättar om sig själv och ställer enkla frågor. Eleven kan hälsa på någon, fråga någon vad denne heter eller mår. Eleven kan berätta om sig själv. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Resultat och bedömning

Bedömning: Under kommentar nedan ser du resultatet på de olika delmomenten.
/Maria Bergqvist 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: