Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2016-06-01 14:54 i Ingaredsskolan Alingsås
I detta arbetsområde ska du få lära dig om magnetism och elektricitet.
Grundskola 6 Fysik

Vi ska nu lära oss mer om magnetsim och elektricitet. Vi kommer utgå från läroboken PULS "kemi och fysik 4-6". Vi kommer lära oss hur magneter fungerar och hur man kopplar elektriska kretsar.

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Ämne: ( Elev del )

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism

Analysförmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Fysik
  • Fy  4-6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar och magneter. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklande sätt om elektriska kretsar och magneter. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklande sätt om elektriska kretsar och magneter. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.

Kommunikativ förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör elektricitet och magnetism genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör elektricitet och magnetism genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör elektricitet och magnetism genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Ny aspekt
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kan hjälpa till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter några förbättringar fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Ny aspekt
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild

Metakognitiv förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter några förbättringar kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.

Procedur förmåga

Söka, samla och granska information.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter, och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter, och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter, och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.

Begrepps förmåga

Förstå inebörden av begreppen samt kunna använda dem i olika sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Du har baskunskaper i fysk. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysk. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysk. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: