Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ismernas historia

Skapad 2016-06-01 19:16 i Tiundaskolan Uppsala
Varifrån fick de politiska partierna sina idéer?
Grundskola 8 – 9 Historia

Under lång tid hade kyrkan dominerat samhället. Man förklarade olika skeenden och händelser med hjälp av Gud. Allt stod i Guds händer. Under 1800-talet kom dock upplysningstidens idéer att spridas. Nu ville man förklara olika skeenden med naturvetenskap. Därmed förlorade också kungarna och kyrkan sin makt, och folket ville vara med och bestämma. I flera länder gjorde folk revolution, för att få igenom sina rättigheter.
Den fria människan ville forma sitt eget liv. Nu uppstod olika åsikter om hur detta skulle gå till. Detta är vad som är grunden till de olika ismerna.

Innehåll

Drömsamhället

Del 1: Vi tittar på UR:s serie om "Drömsamhället", sett ur 6 olika synvinklar; socialism, kommunism, liberalism, konservatism, feminism och ekologism.

Under sex lektioner tittar vi på ett avsnitt varje gång och besvarar ett frågeformulär. Därefter följer en genomgång av hur ni svarat och en kortare diskussion.

Del 2: Vi delar in oss i grupper om tre. Varje grupp ska redogöra för två ismer, d.v.s vad de står för. Man ska även leta reda på likheter och olikheter. Tänk på att använda ord och begrepp som är specifika för just den ism ni skriver om. Fakta tar man från Ur-serien samt från relevanta sidor på nätet. Tänk källkritiskt!  Anteckna källorna.

Del 3: Grupperna gör en affisch som visar vad de kommit fram till. Görs i power point eller Word.

Del 4: Grupperna redogör inför klassen. Till sin hjälp kan man ha några få stödord.

Del 5: Klasskamraterna redogör för vad de fått lära sig och bedömer hur gruppen har förmedlat sina kunskaper.

Del 6: Vi har en klassdiskussion som tar upp olika politiska åskådningar. Vad tycker vi är bra med de olika ideologierna? Varför ska man höja skatten? Varför ska man sänka skatten? Hurdan välfärd vill vi ha? Vad är ett demokratiskt samhälle? Vad är en diktatur? Kan det vara bra med en diktatur?

Vi avslutar med att titta på en sammanfattande film från So-rummet om ismerna:

http://www.so-rummet.se/content/politiska-utvecklingen-under-1800-talet

 

 

Uppgifter

  • Kunskapskraven Lgr11

Matriser

Hi
Historia SO matris 6-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval av fakta
Det finns fakta, men de har inte alltid med ämnet att göra.
Det finns fakta, som har med ämnet att göra. Förklaringar förekommer men är bitvis otydliga.
Faktaurvalet är genomtänkt. Lämpliga fakta finns med och jag har förklarat dem.
Jag har tänkt igenom faktaurvalet och förklaringarna är tydliga. Jag använder fakta för att underbygga egna slutsatser.
Begreppslig kunskap
Jag använder mig av enstaka begrepp.
Viktiga begrepp används men förklaras bara ibland eller ofullständigt.
Viktiga begrepp används i rätt sammanhang. Jag förstår innebörden och jag kan plocka ut det viktiga ur innehållet.
Jag förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang ,så att det tydligt framgår att jag förstår.
Analys och reflektion
Jag försöker hitta samband och föra egna resonemang.
Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och försöker dra egna slutsatser.
Jag ser samband och kan göra jämförelser. Dessa leder till egna resonemang och/eller slutsatser.
Jag drar logiska slutsatser.som jag motiverar med genomtänkta resonemang och fakta samt visar på konskvenser.Jag gör genomtänkta jämförelser.
Argumentation
Jag uttrycker åsikter.
Jag uttrycker åsikter och kan förklara varför jag tycker så.
Jag uttrycker åsikter och kan förklara varför jag tycker så. Jag kan också se saker från olika håll.
Jag kan argumentera för mina påståenden utifrån lämpliga argument och har en god förmåga att se olika ståndpunkter.
Källkritik
Inga källor redovisas.
Källor redovisas, men ingen källkritik är tydlig i arbetet.
Källorna redovisas. Viss källkritik finns med.
Källorna redovisas och jag förhåller mig kritisk till de källor jag har använt. Ett flertal källor används för att belysa ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: