Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för fysik åk 8 (krafter och energi), vårterminen

Skapad 2016-06-01 20:02 i Västerholm Grundskolor
Fysikavsnittet för årskurs 8 (vårterminen) Fysik Direkt
Grundskola 7 – 9 Fysik

Vi kommer att lära oss mer om avstånd, tid och hastighet, samt att omvandla och räkna med dessa enheter. Dessutom så kommer vi att lära oss mer om energi och sambandet mellan energi och krafter.

Innehåll

Prov och bok du ska läsa:

Boken vi använder heter Fysik Direkt.

-Du ska kunna sidorna 127-133 i Fysik Direkt (Rörelse)

-Du ska kunna sidorna 143 - 157 i Fysik Direkt (Krafter och Tryck)

-Gör och förstå uppgifterna på sidan 138 och sidan 160 i Fysik Direkt


-Provet i fysik är vecka 8, på onsdagen 09.00 (projekttiden)

/Anders

Centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysiken i vardagslivet

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

DU SKA GÖRA DETTA

 • Provet i fysik är vecka 8

 •  Läxförhören i fysik ä vecka 50 (s.127 - 133) OCH vecka 4 (s. 143 - 157)

 • Laborationerna i fysik där du skriver din laborationsrapport kommer vi att göra vecka 5 OCH vecka 6

Matriser

Fy
PROV I FYSIK VÅRTERMINEN 2016

Skriftligt prov om tid, avstånd, hastighet och energi

F
Du har inte uppnått kunskapsmålen
E
Du har uppnått kunskapsmålen med tillräckliga kunskaper
C
Du har uppnått kunskapsmålen med bra kunskaper
A
Du har uppnått kunskapsmålen med avancerade kunskaper
Begrepp, modeller och teorier
Fakta, begrepp och sammanhang
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
Du har ännu inte visat att du kan använda och förstå ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Du har visat att du kan använda och förstå ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Du har visat att du kan använda och förstå ord och begrepp för att ge beskrivande fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Du har visat att du kan använda och förstå ord och begrepp för att ge utförliga och beskrivande fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Analys, diskussion och resonemang
Du har ännu inte visat att du kan diskutera och analysera enkla fysiska händelser eller frågeställningar, till exempel genom att beräkna eller använda tabeller.
Du har visat att du kan diskutera och analysera enkla fysiska händelser eller frågeställningar, till exempel genom att beräkna eller använda tabeller.
Du har visat att du kan diskutera och analysera enkla fysiska händelser eller frågeställningar på en beskrivande nivå, till exempel genom att beräkna eller använda tabeller.
Du har visat att du kan diskutera och analysera enkla fysiska händelser eller frågeställningar på en beskrivande och utförlig nivå, till exempel genom att beräkna eller använda tabeller

Fy
LABORATIONER I FYSIK

Praktiska försök med tid, avstånd, krafter och energi samt att beskriva/förklara resultaten i en laborationsrapport

F
Du har inte uppnått kunskapsmålen
E
Du har uppnått kunskapsmålen med tillräckliga kunskaper
C
Du har uppnått kunskapsmålen med bra kunskaper
A
Du har uppnått kunskapsmålen med avancerade kunskaper
Undersökning
Genomföra en undersökning OCH använda utrustning i en laboration.
I undersökningar använder Du ännu inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningar använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningar använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Rapport
Rapportera en undersökning OCH dra slutsatser från en laboration genom sina kunskaper i fysik.
Du kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna och då dra enkla slutsatser med viss koppling till fysiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysiska modeller och teorier.

Fy
LÄXFÖRHÖR 1 (Tid, avstånd och hastighet)

Skriftligt läxförhör på E-nivå

Du har ännu inte uppnått kunskapsmålen
Du är på väg att uppnå kunskapsmålen
Du har uppnått kunskapsmålen
Ord och begrepp
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.
Du har ännu inte visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge utförliga fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Analys och diskussion
Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Du har ännu inte visat att du kan analysera och diskutera fysiska frågeställningar för att förklara fenomen i din omvärld.
Du har visat att du kan analysera och diskutera enkla fysiska frågeställningar för att förklara fenomen i din omvärld.
Du har visat att du utförligt kan analysera och diskutera fysiska frågeställningar för att förklara fenomen i din omvärld.

Fy
LÄXFÖRHÖR 2 (Energi)

Skriftligt läxförhör på E-nivå

Du har ännu inte uppnått kunskapsmålen
Du är på väg att uppnå kunskapsmålen
Du har uppnått kunskapsmålen
Ord och begrepp
Kunskaper och grundläggande fakta om krafter, ljud och beräkningar.
Du har ännu inte visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge enkla fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Du har visat att du kan använda ord och begrepp för att ge utförliga fysiska förklaringar till fenomen och händelser i din omvärld.
Analys och diskussion
Beräkningar och förståelse för krafter och energi.
Du har ännu inte visat att du kan analysera och diskutera fysiska frågeställningar för att förklara fenomen i din omvärld.
Du har visat att du kan analysera och diskutera enkla fysiska frågeställningar för att förklara fenomen i din omvärld.
Du har visat att du utförligt kan analysera och diskutera fysiska frågeställningar för att förklara fenomen i din omvärld.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: