Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorer åk 7 VT16, Tunaskolan

Skapad 2016-06-01 21:56 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Teknik

Genom att lära dig om teknik ska du utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv omvärld. Planering av arbetsperioden, 6 lektioner á 70 min. Du kommer att fördjupa dig i en motortyp, redovisa detta skriftligt samt göra en kort muntlig presentation där motorns funktion beskrivs. 

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Visa din kunskap - Bedömning

Vid arbetsperiodens slut görs bedömning i matrisen här nedan.

Matriser

Tk
Matris teknik åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tekniska behov
Beskriva motorns användningsområden, betydelse och inverkan för individ, samhälle och miljö.
Gör enkla beskrivningar av motorns betydelse och inverkan för individ, samhälle och miljö
Gör tydliga beskrivningar av och för relativt välutvecklade och underbyggda resonemang kring motorns betydelse och inverkan för individ, samhälle och miljö
Gör tydliga och relevanta beskrivningar av och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring motorns betydelse och inverkan för individ, samhälle och miljö
Tekniska lösningar
Beskriva motorns konstruktion, samt resonera kring fördelar och nackdelar med motortypen
Gör enkla beskrivningar av motorns konstruktion och motordelarnas funktioner samt för enkla resonemang kring fördelar och nackdelar med motortypen
Gör tydliga beskrivningar av motorns konstruktion och motordelarnas funktioner samt för relativt välutvecklade och underbyggda resonemang kring fördelar och nackdelar med motortypen
Gör tydliga och relevanta beskrivningar av motorns konstruktion och motordelarnas funktioner samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring fördelar och nackdelar med motortypen
Tekniska begrepp
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Använder till viss del ämnesspecifika begrepp i redovisningen
Använder ämnesspecifika begrepp med relativt god säkerhet i redovisningen
Använder ämnesspecifika begrepp korrekt i redovisningen
Teknikutveckling
Analysera drivkrafter bakom motorns utveckling och hur tekniken har förändrats över tid samt resonera om motorns framtid
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om motorns utveckling och dess framtid i redovisningen
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om motorns utveckling och dess framtid i redovisningen
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om motorns utveckling och dess framtid i redovisningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: