Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2016-06-02 08:43 i Ljungskileskolan Uddevalla
Arbete med Medeltiden. Denna planering tar upp hur Medeltiden uppstod, hur människor levde, städer. Kyrkans roll, De fyra stånden och sjukdomar.
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska Historia
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Beskriva hur och varför Medeltiden uppstod
 • Vad som kännetecknar Medeltiden
 • Beskriva hur människorna levde under Medeltiden
 • Känna till några viktiga personer som levde på Medeltiden samt dess påverkan på samhället
 • Berätta om de fyra ständerna
 • Arbeta tillsammans i grupp och bidra med kunskap

Jag kommer göra min bedömning genom att:

 • läsa dina faktatexter om Medeltiden
 • Hur du tar del av våra gemensamma diskussioner
 • Sammanfattar dina kunskaper på de skriftliga och muntliga "läxförhören"

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Se på film
 • Leta upp fakta i olika källor och jämföra dem
 • Arbeta i smågrupper

Vad du ska ha gjort:

 • En egen "Medeltidsbok", där du skriver faktatexter och ritar bilder till
 • Delta i våra gemensamma diskussioner

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: