Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt 17 Ty åk 6, sektion 5-8, Järnåkraskolan Lund

Skapad 2016-06-02 09:37 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Innehåll

5.Die Zeit vergeht 6. Wie ist das Wetter heute? 7. Mein Hobby ist... 8. Magst du Tiere

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift och berätta om dig själv och om vardagsnära situationer

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, skriva och samtala.

Genomförande

Du ska kunna:
-tidsuttryck
-årstider, veckodagar och månader
-fraser och uttryck om vädret
-berätta om din hobby
-kunna de vanligaste djur

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under terminen. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut.

Bedömning


Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom ska du muntligt berätta om din familj.


Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förstå talad och skriven tyska.

Matriser

M2
Mahlzeit A, kap 5-8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• formulera sig och kommunicera i skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: