Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp, groddjur och insekter

Skapad 2016-06-02 14:48 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi ska under några veckor lära oss mer om småkryp, groddjur och insekter. Du ska få kunskap om vad en insekt är och dess kännetecken. Insekternas olika delar samt deras livscykler på nära håll följa grodans livscykel från ägg till färdig groda.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi ska under några veckor lära oss mer om småkryp, groddjur och insekter. Du ska få kunskap om vad en insekt är och dess kännetecken. Insekternas olika delar och livscykler samt på nära håll följa grodans livscykel från ägg till färdig groda.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet till att:

-Lära dig mer om småkryp, groddjur och insekter.

-Få kunskap om vad en insekt är och dess kännetecken.

-Lära dig insekternas olika delar och livscykler samt på nära håll följa grodans livscykel från ägg till färdig groda.

- Jämföra krypen för att hitta likheter och skillnader mellan dem.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att göra en bedömning genom din förmåga att:

- Kunna känna igen några av våra vanligaste insekter.

- Känna till vad som kännetecknar en insekt.  

- Känna till och berätta om grodans, fjärilens och skalbaggens livscykler.

- Jämföra för att hitta likheter och skillnader mellan djuren. 

Jag kommer att göra en bedömning under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Bi   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- Se på film om småkryp, groddjur och insekter.

- Följa en groda och dess olika faser.

- Lära dig lite fakta om småkryp, groddjur och insekter.

- Söka och skriva fakta.

- Rita och pyssla om några av djuren. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: