Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-06-02 19:14 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Geografi

Vi kommer att läsa om Europa under en period.

Innehåll

Visa lärande

Visa lärande genom att:

- delta i diskussioner och samtal.

- göra en resedagbok till tre länder i Europa.

- träna på Europas namngeografi (namn på utvalda städer, berg, hav och vatten)  exempelvis på Seterra.

- arbeta med ett arbetshäfte om Europa

 - redovisa för helklass/i smågrupper

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap.
 • visa dina kunskaper om Europas länders namn och läge samt orter, berg, hav och vatten i dessa.
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapen i olika delar av Europa.
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av Europa.
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur.
 • använda litteratur och media för att söka kunskap.
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet.
 

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på städer, berg, floder och hav i Europa.
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Europa.
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på internet och diskutera olika källors användbarhet.
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • titta på filmer om Europas länder.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser

Ge
Europa

1
2
3
kunskaper
Du har baskunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
beskriva
Du kan, på ett enkelt sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan, på ett utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan, på ett väl utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
namngeografi i Europa
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: