Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om ett djur

Skapad 2016-06-03 09:12 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi besöker en djurpark. Där väljer vi ett djur som verkar intressant som vi tar reda på mer om och skriver en faktatext om i klassrummet. Vi fotograferar djuret själva.
Grundskola 2 Svenska Bild Biologi Svenska som andraspråk

Vi besöker en djurpark. Där väljer vi ett djur som verkar intressant som vi tar reda på mer om och skriver en faktatext om i klassrummet. Vi fotograferar djuret själva.

Innehåll

Planera och skriva texten

Du väljer djur och fotograferar det. Du letar efter fakta till din text och sparar allt på planeringen.

 • Du börjar skriva din text på Chromebook eller iPad.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Språkligt arbete

Du skriver din text och får tips och idéer på hur den kan förbättras av dina kamrater.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Matriser

Sv Bi Bl SvA
Faktatext om ett djur

Du försöker att
Du håller på att lära dig att
Du har lärt dig att
Planera din text
samla fakta om ditt djur
Skriva texten
skriva ner fakta om ditt djur.
Hela meningar
skriva hela meningar.
Ge förbättringsförslag
ge dina vänner förslag på förbättringar av texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: