Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns självständighet samt tillit till sin egen förmåga, Nyponet

Skapad 2016-06-03 12:56 i Diamanten Dibber Sverige AB
Vi jobbar kontinuerligt med struktur, rutiner och regler för att skapa en trygg och harmonisk barngrupp. Vi vill med vårt arbete stärka barnets förmåga och deras tillit till att tro på sig själv och deras eget kunnande.
Förskola

Vi vill att våra barn skall utvecklas till starka och självständiga individer. Vi vill att barnen skall känna glädje över sitt eget kunnande samt lärande. Vi vill att våra barn skall möta framtiden med en stor förmåga att våga, vilja och tro på sig själv.

Innehåll

BAKGRUND

Förskolan speglas av många återkommande moment. Vi pedagoger skapar vår grundverksamhet kring rutiner, regler och en viss struktur. 

Barnens förskolevistelse består av många rutinsituationer så som av och påklädning, toalettbesök, ansvarstagande, matsituationen samt gå i led.

Vi vill att våra barn skall känna en stolthet till att dem kan själva och arbetar därav med att stärka barnets självständighet.

MÅL


Pedagogens syfte och mål.

Syftet är att barnen skall skapa en tillit till sin egen förmåga. Barnen skall våga tro på sig själva  och anta nya utmaningar som uppstår i deras vardag. 

 

Målet är att när barnen skall vidare till skolan så har vi arbetat med att stärkt deras självkänsla samt förmåga att tro på sig själva. Att barnen skall våga ta emot nya utmaningar utan att känna rädsla för misslyckande. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi strukturera upp vår grundverksamhet genom rutiner, regler och struktur. Vår grundverksamhet har många återkommande aktiviteter, dessa återkommer dagligen och kan en del dagar återkommer vid flera tillfällen.

Vi vill därför stärka barnens förmåga att våga ta sig an dessa situationer och lita på sin förmåga att klara av det själv. 

Vi kommer låta barnen testa själva vid flera upprepade situationer. Övning ger färdighet och färdighet skapar glädje hos barnet. Vi stöttar,  vi pushar, står bredvid, vi ger alternativ om hur man kan nå målet.

Vi kommer att låta barnet ta hjälp av varandra, då det höjer barnets självkänsla. 

Vi kommer även att arbeta med hur vi går i led, hur man tar hänsyn till andra människor som är ute och promenerar på samma platser som vi. 

 

 

 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera med hjälp av lärloggar och blogginlägg.

Vi kommer att tillföra skrift och bilder på barnens utveckling. Dessa kommer vi att tillföra med hjälp av observationer. 

Vi kommer att dokumentera det enskilda barnet samt gruppaktiviteter.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärdera kontinuerligt våra rutiner så som på planeringen samt i vår grundverksamhet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: