Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åled Ämnesprov Matematik åk 3

Skapad 2016-06-03 13:59 i Åledsskolan Halmstad
En översikt över resultaten från ämnesprovet i matematik för åk 3, vårterminen 2016
Grundskola 3 Matematik

Ämnesprov matematik läsår 2016/2017 åk 3

Matriser

Ma
Åled Ämnesprov Matematik åk 3

Ej uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån
Delprov A
Del av hel/bråk
Avser att pröva elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda matematiska begrepp om tal i bråkform. Kravnivå: minst två av tre kriterier uppfyllda
Delprov B
Geometri
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper i rumsuppfattning och geometriska objekt. Kravnivå: 9/15 p
Delprov C
Taluppfattning och tals användning
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten samt att lösa enkla problem. Kravnivå: 9/14 p
Delprov D
Kunskapsområde: Geometri
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om tid och volym samt att lösa enkla problem. Kravnivå: 9/14
Delprov E
Algebra, Taluppfattning och tals användning, Samband och förändring
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om naturliga tals inbördes relationer, matematiska likheter, proportionella samband samt att lösa enkla problem. Kravnivå: 10/15 p
Delprov F1
Taluppfattning och tals användning
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om naturliga tals inbördes relation. Kravnivå: 9/13 p
Delprov F2
Taluppfattning och tals användning
Avser att pröva elevens förmåga att välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå: 8/12 p
Delprov G1
Taluppfattning och tals användning Algebra
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om tal i bråkform. Kravnivå: 6/9 p
Delprov G2
Taluppfattning och tals användning Algebra
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om huvudräkning och matematiska likheter. Kravnivå: 9/12 p
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: