Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan Kvalitet och utveckling i förskolan - Barns matematiska utveckling

Skapad 2016-06-03 14:02 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Avdelning Kråkan
Förskola

Datum: 2015-12-01

Utvärderat datum:2016-06-03

2017-05-03

Innehåll

Barns matematiska utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Vi har material som stimulerar bygg o konstruktionslek, samt sorterings och katergoriseringsmaterial.

Barn uppmärksammas att använda siffror och antal samt andra matematiska begrepp vid tex dukning, samlingar, spel, i samtal med pedagog och barn, etc.

det finns viss dokumentering i lärloggen som kan användas för fortsatt utveckling av det matematiska arbetet.

2017-05-03

Vi arbetar med matematiska begrepp i vårt tema som är "Guldlock". Där har barnen fått upptäcka storleksbegreppen och formerna. De har själva dokumenterat former när vi gått på promenader med hjälp av lärplattan. Dessa har efter utskrift använts till att göra collage av., i Undif har vi också arbetat  med former genom bl.a sagolek i skogen där barnen i grupp två och två letat lika former.

 Vi använder matematiska begrepp i lärande leken och i vardagsbestyr. 

 

 På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi ska införliva det matematiska tänkandet och materialet i vårt temaarbete. I Projekt där barnen utifrån specialintressen bekantar sig med matematiska begrepp och lösningar.

Vi arbetar med sagotemat utifrån läroplansmålen genom att berätta sagor med matematiska begrepp, leka lekar, spela spel, vardagliga rutinsituationer.

2017-05-03

 Vi ska arbeta vidare med matematik i Undif.

Vi kommer att utöka vårt sagotema med sagovandring som har  matematik som tema. Nu har vi GRODAN: han är symbol för musiktema, vi har DRAKEN OCH TROLLET som är symbol för sagor. Vi kommer att få  en tredje figur som är symbol för matematik.

Vi ska tänka på vilket material vi kan använda för att göra barnen mer nyfikna på matematik.

Vi vill att både pojkarna och flickorna ska välja lekar som bygg och konstruktion genom att använda ett mer varierat material och att vi pedagoger deltar med tydligt fokus på matematik i den lärande leken.

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi pedagoger använder planerings/utvärderingsmall för att utveckla det matematiska arbetet och få en gemensam förståelse och syn på utveckling av temaarbetet och olika arbete med projekt utifrån barnens val och intresse.

2016-06-03 Fortsätta användningen av planering/utvärderingsmall.

Utveckla vårt arbete med projekt utifrån barnens val och intresse.

2017-05-03

 Vi vill lära oss mer om hur flickor och pojkar tänker kring byggleken.Genus.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
X
Nivå 4
x 2017-05-03
Nivå 5
Nivå 6
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: