Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan Kvalitet och utveckling i förskolan -naturvetenskap och teknik

Skapad 2016-06-03 15:03 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Avdelning Kråkan
Förskola

Datum: 2015-12-01

Utvärderat datum:2016-06-03

2017-05-03

Innehåll

Barns utveckling i naturvetenskap och teknik

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

2015-12-01

Vi har följt årstidsväxlingar när vi är ute genom observationer, samlande av naturmaterial, sagovandring etc.

vi har ett terrarium med Gråsuggor som vi följer. 

Barnen har fått utökat material till bygg och konstruktion som de använder flitigt. Vi pedagoger uppmuntrar och deltar i bygglek där observationer och dokumentationer ingår. Dessa finns som underlag när vi planerar vidare i verksamheten.

vi börjar arbeta tematiskt i början på nästa termin efter att vi har observerat barnen under hösten utifrån intresse, behov och tillgång.

 

 2017-05-08

Vi arbetar med Tema sagor. Där vi lyfter fram årstiderna, naturen och enkla kretslopp. Vi har planterat olika frön och kärnor. Barnen har letat insekter och maskar för att studera dem under förstoringsglas.

Vi pedagoger har hittat på en karaktär som heter professor Pang. När hen kommit på besök har barnen deltagit i olika experiment som handlat bl.a om luft, kemiska processer.

vi arbetar med Grön Flagg. Där ingår sopsortering, skräpplockning och återvinning.

 

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

påbörja temaarbete. 

Vi har sett att många av barnen har varit intresserade av sagor och det är även något som vi pedagoger brinner för.

vi startar med att läsa litteratur kring temaarbete med sagor.

vi gör en dokumentationsvägg.

2017-05-08

vi vill utveckla det utforskande arbetssättet tillsammans med barnen, genom att bli bättre på att upptäcka vad barnen är intresserade av och låta barnens funderingar komma fram och väcka till tankar. Använda dokumentation till att synliggöra barnens tankar och lärande.

Vi vill att barnen i sin lek ska ha tillgång till material och saker som väcker nyfikenhet kring de fem områdena kilen, kugghjulet,skruven, det lutande planet och hävstången.

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

2016-06-03

Vi vill tillgodose ett rikt och utvecklande material för barnens lek tex material som synliggör matematiska och tekniska fenomen.

2017-05-08

Vi har besök av professor Pang. Då får barnen bekanta sig med olika material, kemiska processor och naturvetenskapliga frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - naturvetenskap och teknik

Nivå 1
Nivå 2
X
Nivå 3
x 2017-05-03
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: