Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Vårt avlånga land, år 4 (15/16)

Skapad 2016-06-03 15:10 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetsområde om Sverige
Grundskola 4 Geografi Svenska
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.


Förmågor vi tränar:

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet (årskurs 4-6)

Livsmiljöer

- var Sveriges olika naturresurser, t ex vatten, odlingsmark och skogar, finns och vad de används till

- fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av detta

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

- namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige

- kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala, samt topografiska och tematiska kartor

- centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi


Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

- hur val i vardagen och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

 

 

 

Mål

Mål med arbetsområdet:

- lära dig namnen på Sveriges landskap, kunna placera ut de flesta av dem på en Sverige karta

- känna till hur man kan beskriva var i Sverige t ex ett landskap eller en stad ligger med hjälp av väderstrecken och/eller Sveriges tre delar (Götaland, Svealand och Norrland)

- lära dig namnet på några städer, berg, sjöar, hav och vatten i Sverige,
- kunna hitta var dessa ligger med hjälp av en karta

- lära dig förstå hur en karta är uppbyggd (färger, symboler, skala ...), hur man använder den och hur man tolkar det man ser

- lära dig förstå och använda några geografiska ord och begrep ( t ex tätort, invånare, glesbefolkat/tätbefolkat, gränsar till, sund, fjäll, odlingsmark ...) 

- delta i diskussioner och resonemang om Sveriges naturresurser (var de finns och hur de används), Sveriges befolkning (var de bor och varför),  samt vår miljö (hur vi människor påverkar vår miljö och vad vi kan göra för att vara rädda om den)

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • inventera elevernas förkunskaper om bl a Sveriges landskap, samt utifrån detta planera upp det fortsatta arbetet tillsammans
 • lyfta, analysera och träna oss på att använda de aktuella begreppen när ni diskutera och resonerar tillsammans om t ex en kartas uppbyggnad, filmer vi sett och texter vi läst
 • titta på film, bl a kommer vi följa UR:s programserie "Geografens testamente"
 • läsa faktatexter om t ex "Hur Sverige är indelat" och om olika landskap, samt använda materialet "Finn & Lär"
 •  träna oss på att använda och tolka kartor för att kunna hitta och placera ut t ex städer, älvar och berg på "blindkartor"
 • träna oss på hur man deltar i diskussioner och resonemang om t ex Sveriges olika naturresurser och befolkning
 • använda (både i skolan och hemma)olika program och spel på ipads/dator för att träna t ex namngeografi och kunskaper om landskap (t ex elevspel.se, geografens testamente, skolplus ...) 

 

Aktuella begrepp:

invånare, väderstreck (norr, nordväst, söder ...), Götaland, Svealand, Norrland, fjäll, odlingsmark, skog (lövskog, barrskog ...), land, landskap, vatten (sjö, hav, älv, sund ..), berg, tätort, huvudstad, glesbefolkat, tätbefolkat, gränsar till ...

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma hur du använder din förmåga att:

 • namnge Sveriges landskap, samt placera ut de flesta av dem på en karta

 

 • beskriva var i Sverige t ex ett landskap eller en stad ligger

 

 • namnge några städer, berg, sjöar, hav och vatten i Sverige
 • hitta var dessa ligger med hjälp av en karta

 • förstå, använda och tolka en karta

 • förstå och använda några geografiska ord och begrep

 • delta i diskussioner och resonemang om t ex Sveriges naturresurser, Sveriges befolkning,  samt vår miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: