Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan Kvalitet och utveckling i förskolan -systematiskt kvalitetsarbete

Skapad 2016-06-03 15:34 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Fågelsångens förskola avd. Kråkan
Förskola

Avdelning:Kråkan Datum: 150518

2017-05-03

Innehåll

Systematiskt kvalitetsarbete

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt) utifrån era BRUKpapper.

Organisation: Tydliga och klara riktlinjer utifrån våra styrdokument, som läroplanen, kommunala riktlinjer. Utvecklingsarbete i form av fortbildning.

innehåll: Unikum, kvalitetsindikator, Bruk.

Arbetssätt och förhållningssätt: Pedagogisk dokumentation, där vi strävar efter att utgå  från barnens intresse. Lägger in i barnens lärlogg på Unikum. Genom detta synliggör vi vårt arbetssätt och utvecklingsområde, lärande lek, språk, matematik. I vår planering utgår vi från de område som vi har prioriterat och ev. beslut om utvecklingsinsatser.

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Genom att använda kvalitetsindikatorer regelbundet.

Pedagogisk dokumentation i barnens lärlogg.

Lärande lek

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt) utifrån era diskussioner från lekstudiedagen.

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Genom att erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och utveckling. Vi utformar och anpassar lokaler, miljö och material, ett formbart material, utforskande och upplevelser som gynnar barns fantasi och kreativitet. Vi diskuterar vilka material vi väljer och varför, samt hur tillgängligt materialet ska vara för barnen.
Vi har fungerande rutiner för att förebygga risker för ohälsa och olyckor.

Vi ser till att barnen får en utevistelse både i planerad miljö och i naturen.

Kvalitetsindikator för förskolans verksamhet

Utvärdera era tidigare nivåer och tydliggör hur verksamheten har utvecklats utifrån organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt.

Motivera om något området inte är prioriterat just nu.

Kvalitetsindikatorn är nyligen gjord (mars -15).

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom de olika områdena?

Vi diskuterar kontinuerligt barngruppens roll som en aktiv del i varje barns utveckling.

Just nu lägger vi fokus på den vuxnes roll  när vi planerar aktiviteter och rutiner och även vårt samspel under en dag.

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplanen

 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: