Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, SO, NO "Myter och skapelseberättelser", åk3

Skapad 2016-06-05 14:15 i Sofiebergsskolan Halmstad
Myter och skapelseberättelser från olika delar av världen.
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Du ska få lära dig lite om hur man i några olika kulturer och länder tror, eller har trott, att världen har kommit till. Du ska få prova på att hitta likheter och skillnader mellan några olika skapelseberättelser och fundera på hur en kulturs eller ett lands skapelseberättelse har blivit påverkad av hur man lever eller levde där. Du ska också få jämföra med den naturvetenskapliga synen på världens uppkomst. Du ska själv få fundera över hur du tror att världen har kommit till och få diskutera detta med andra.

Innehåll

Syfte:

Hämtat från syftestexten till de Naturorienterande ämenas kursplan i Lgr11:
"Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden."
(Biologi)
"Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft."
(Fysik och Kemi)
"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra."

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Kunskapskrav åk3:

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Konkretiserade mål:

Du som elev ska kunna:

* Berätta vad en myt är.
(Hur gammal en myt är, vad den innehåller för slags "personer", vad den förklarar, att den är påverkad av var den kommer ifrån och vad den ofta innehåller.)

* Återberätta innehållet i Nordens skapelseberättelse om "Ask och Embla".

* Återberätta innehållet i Bibelns skapelseberättelse.

* Återberätta innehållet i en skapelseberättelse från någon annan del av världen.

* Göra en enkel jämförelse mellan livet förr och nu med tanke på vad en skapelseberättelse berättar.

* Hitta likheter och skillnader mellan olika skapelseberättelser, även Bibelns och vetenskapens berättelser.

* Kommunicera med andra om hur du själv och andra tycker, tänker och tror om hur världen kommit till.

* Fantisera och hitta på en egen skapelseberättelse som du skriver ner.Bedömning:

Vi kommer att bedöma de konkreta målen dels efterhand som vi tillsammans arbetar med arbetsområdet muntligt och skriftligt och dels i slutet av arbetsområdet med några enskilda skriftliga uppgifter.

Matriser

NO SO
Myter och skapelseberättelser

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Berätta vad en myt är
Jag kan berätta något om vad en myt är.
Jag kan berätta några saker om vad en myt är.
Återberätta innehållet i Nordens skapelseberättelse om "Ask och Embla".
Jag kan kortfattat återberätta innehållet i Nordens skapelseberättelse om Ask och Embla och har med flera viktiga delar.
Jag kan kortfattat återberätta innehållet i Nordens skapelseberättelse om Ask och Embla och har med alla viktiga delar.
Återberätta innehållet i Bibelns skapelseberättelse.
Jag kan kortfattat återberätta innehållet i Bibelns skapelseberättelse och har med flera viktiga delar.
Jag kan kortfattat återberätta innehållet i Bibelns skapelseberättelse och har med alla viktiga delar.
Återberätta innehållet i en skapelseberättelse från någon annan del av världen.
Jag kan kortfattat återberätta innehållet i en skapelseberättelse från någon annan del av världen och har med flera viktiga delar.
Jag kan kortfattat återberätta innehållet i en skapelseberättelse från någon annan del av världen och har med alla viktiga delar.
Göra en enkel jämförelse mellan livet förr och nu med tanke på vad en skapelseberättelse berättar.
Jag kan ge exempel på något i en skapelseberättelse som har att göra med hur man levde och tänkte på den tiden som berättelsen kom till.
Jag kan ge exempel på något i en skapelseberättelse som har att göra med hur man levde och tänkte på den tiden som berättelsen kom till. Jag kan ge exempel från mer än en skapelseberättelse.
Hitta likheter och skillnader mellan olika skapelseberättelser, även Bibelns och vetenskapens berättelser.
Jag kan hitta någon likhet och skillnad mellan 2 olika skapelseberättelser.
Jag kan hitta flera likheter och skillnader mellan olika skapelseberättelser.
Kommunicera med andra om hur du själv och andra tycker, tänker och tror om hur världen kommit till.
Jag kan kortfattat samtala i grupp om hur jag själv och andra tycker, tänker och tror om hur världen kommit till.
Jag kan lite mer utförligt samtala i grupp om hur jag själv och andra tycker, tänker och tror om hur världen kommit till, genom att t ex ge exempel från något vi läst eller pratat om, kommentera vad andra säger eller ställa frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: