Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, SO, religion, åk3

Skapad 2016-06-05 14:30 i Sofiebergsskolan Halmstad
Syfte, centralt innehåll, konkretiserade mål och bedömning med bedömningsmatris.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Konkretiserade mål:

 

 • Du ska kunna berätta vad det finns för platser som har med någon religion att göra och i så fall vilken religion.
 • Du ska kunna ge återberätta en central berättelse från judendomen.
 • Du ska kunna ge exempel på någon högtid som är kopplad till judendomen.
 • Du ska kunna ge exempel på någon symbol från judendomen.
 • Du ska kunna ge återberätta en central berättelse från islam.
 • Du ska kunna ge exempel på någon högtid som är kopplad till islam.
 • Du ska kunna ge exempel på någon symbol från islam.
 • Du ska kunna jämföra kristendom, judendom och islam för att hitta likheter eller skillnader.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser

SO
Sof, Religion åk3

Religion Åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Du ska kunna berätta vad det finns för platser som har med någon religion att göra och i så fall vilken religion.
Du kan namnge platser och koppla dem till religionen.
Du kan namnge platser, koppla dem till religionen och beskriva lite om t ex utseende och hur man använder dem.
Du ska kunna återberätta någon central berättelse från judendomen.
Du kan i bild och text kortfattat återberätta någon berättelse ur Gamla Testamentet.
Du kan i bild och text mer utförligt berätta några berättelser ur Gamla Testamentet.
Du ska kunna ge exempel på någon symbol som är kopplad till judendomen.
Du kan ge exempel på någon symbol från judendomen.
Du kan ge exempel på några symboler från judendomen.
Du ska kunna ge exempel på någon högtid som är kopplad till judendomen.
Du kan ge exempel på någon högtid från judendomen.
Du kan ge exempel på någon högtid från judendomen och berätta lite om vad man gör och varför man firar den.
Du ska kunna återberätta någon central berättelse från islam.
Du kan i bild och text kortfattat återberätta någon berättelse ur Koranen.
Du kan i bild och text mer utförligt berätta några berättelser ur Koranen.
Du ska kunna ge exempel på någon symbol som är kopplad till islam.
Du kan ge exempel på någon symbol från islam.
Du kan ge exempel på några symboler från islam.
Du ska kunna ge exempel på någon högtid som är kopplad till islam.
Du kan ge exempel på någon högtid från islam.
Du kan ge exempel på någon högtid från islam och berätta lite om vad man gör och varför man firar den.
Du ska kunna jämföra kristendom, judendom och islam för att hitta likheter eller skillnader.
Du kan på uppmaning hitta någon likhet eller skillnad mellan kristendom, judendom och islam.
Du kan mer självständigt jämföra de olika religionerna kristendom, judendom och islam och hitta flera likheter eller skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: