Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

People at work

Skapad 2016-06-05 17:49 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Engelska skolår 8 Arbetsområde i samband med PRAO.
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Arbetsområdets syfte och kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du

- behärska ordfält relaterade till arbetsområdet People at Work, t.ex. yrken, arbetsplatser och arbetsuppgifter

- ha utvecklat strategier för ordinlärning och kommunikation

- kunna läsa och förstå olika typer av texter med anknytning till temat

- kunna lyssna och förstå talad engelska i olika sammanhang (t.ex. i klassrumssituationen, hörtexter)

- kunna berätta om t.ex. din PRAO och beskriva olika yrken

- kunna delta i samtal och diskussioner och i dem uttrycka dina åsikter

- kunna uttrycka dig i skrift kring temat och arbeta med allt större språklig säkerhet

- kunna fundera hur du bäst lär dig och utvecklar din engelska

- kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter

- kunna använda olika hjälpmedel (lexikon, sökverktyg på internet, presentationsprogram)

 

Undervisningens innehåll: arbetssätt

Du kommer att

- läsa och lyssna till olika typer av texter

- tala kring innehållet i texterna samt beskriva yrken, ord och uttryck

- göra en muntlig presentation av valfritt ämne

- genomföra någon mindre skrivuppgift

Redovisningsformer

För att visa vad du kan ska du

- vara aktiv i muntliga och skriftliga övningar och i diskussioner på lektionerna

- genomföra muntliga och skriftliga läxförhör på bl.a. ord och uttryck

- visa att du i tal och skrift behärskar den grammatik vi arbetar med

- sammanställa och hålla en muntlig presentation om ett valfritt ämne

Bedömning

Vi bedömer i vilken grad du utvecklar följande färdigheter:

Reception – lyssna och läsa

Produktion – tala och skriva

Interaktion – kommunicera skriftligt och muntligt

Se matris.

Matriser

En
Engelska 7-9

English

E
C
A
Förstå engelska i tal
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du visar att du har förstått det du har hört genom att i stora drag återberätta, diskutera och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer. Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska. Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår. Du kan använda dig av någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det du hör. Du kan välja talat språk från olika källor som är relativt lämpliga att använda i dina egna formuleringar.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du kan utförligare återberätta, diskutera och kommentera innehållet och detaljer i det du hört . Du förstår och kan arbeta efter instruktioner. Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska. Du kan använda dig av olika strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du hör. Du kan välja talat språk från olika källor som är lämpliga att använda i dina egna formuleringar.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska. Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner. Du förstår talad engelska väl. Du kan använda dig av olika strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du hör. Du kan på ett effektivt sätt använda talat språk från olika källor som är lämpliga att använda i dina egna formuleringar.
Förstå engelska i text
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter. Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta, diskutera och kommentera innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det du läser. Du kan välja texter från olika källor som är relativt lämpliga att använda i det du skriver.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar. Du kan använda dig av några strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du läser. Du kan välja texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du skriver.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter du läser. Du kan diskutera, redogöra för och kommentera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska. Du kan använda dig av olika strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du läser. Du kan effektivt använda texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du skriver.
Tala engelska
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande. Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Du talar i viss mån anpassat till syfte och mottagare. Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar. För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra enkla förbättringar i din kommunikation.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med. Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak. För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din kommunikation.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen. Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt. För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din kommunikation.
Skriva engelska
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar. Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt. Du skriver i viss mån anpassat till syfte och mottagare. För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av texterna.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd. Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar. Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den. För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av texterna.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd. Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd. Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet. För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av texterna.
Kultur och Traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används. Du deltar i diskussioner och gör enkla jämförelser grundade på dina kunskaper och erfarenheter.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas. Du deltar i diskussioner där du gör tydliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser. Du är aktiv i diskussioner där du gör utförliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: