Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2016-06-05 22:23 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi kommer att arbeta med de nordiska språken för att eleverna ska få en större förståelse och mer kunskap kring de närliggande språken norska, danska och isländska.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nordiska grannspråken. De ska få fördjupa sig i språkbruk i Sverige och Norden, se skillnader och likheter, samt få lära sig några kännetecknande ord och begrepp. Undervisningen ska skapa en förståelse hos eleverna kring den nordiska språkgemenskapen.

Innehåll

Att göra på lektionerna:

Du ska under att antal lektioner få bekanta dig med de närliggande språken. Detta kommer att ske genom texter och kortfilmer.

Vi avslutar arbetsområdet med att du redovisar din kunskap genom en resonerande text om de närliggande språkens särdrag (alltså vad som utmärker dem), ge exempel på ord och fraser och att göra jämförelser med svenskan.

Våra grannspråk i SvD 9, sidorna 362-381. Studieboken sidorna 94-99. 

Häftet Goda grannar. 

Länkar till Skolverkets kortfilmer:

http://nordiskesprak.net/filmer/gode-naboer/

http://nordiskesprak.net/filmer/norsk/

http://nordiskesprak.net/filmer/dansk/

http://nordiskesprak.net/filmer/dansk/

Diskutera i små grupper:

Vad är unikt för svenskan?

Vad är unikt för norskan?

Vad är unikt för danskan?

Vilka likheter finns det mellan svenska och norska?, mellan svenska och danska?, mellan norska och danska?

Slutuppgiften:

Resonera kring likheter och skillnader mellan de tre språken, norska, danska och svenska.

 

Syfte:

Att eleverna ska få bekanta sig med de nordiska språken, att kunna få en förståelse för både skillnader och likheter i språkanvändning, samt få en uppfattning om olika språks ställning i samhället. Att göra jämförelser mellan språken skapar också en större medvetenhet kring elevernas eget språk.

Målet i undervisningen:

-Få kunskaper i de nordiska språken och se likheter och skillnader mellan dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: