Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2016-06-06 12:40 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Samer, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, demokrati
Grundskola 4 Samhällskunskap

Eleverna ska inom ämnet samhällskunskap utveckla förtrogenhet om de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Konkretisering av mål / Mål för elever

Eleven ska:

förstå innebörden av de mänskliga rättigheterna och deras betydelse

kunna redogöra för några av barnkonventionens regler

kunna redogöra för begreppet demokrati och ge exempel på när demokratiska beslut fattas

ha kunskap om urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige samt deras rättigheter

tränas i att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika medier

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att lära oss om barnkonventionen, FN och mänskliga rättigheter. Vi kommer att lära oss om Sveriges urbefolkning.

Vi kommer att:

samtala och läsa relevanta texter, se på film i ämnet och tillsammans reflektera och diskutera

skriva faktatexter i ämnet

diskutera aktuella samhällsågor tex. FN-dagen, flyktingfrågan

praktisera demokrati genom elevråd och klassråd

tränas i att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika medier

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att samtala och diskutera olika samhällsfrågor i stor eller liten grupp.

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • att veta vad barnkonventionen är och vad den innebär
 • att kunna nämna några av barns rättigheter
 • att genom samtal visa förståelse för alla människors lika värde.
 • reflektera kring Samernas livssituation både förr och nu.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: