Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska så 4

Skapad 2016-06-06 13:01 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Engelska

Engelska åk 4

Innehåll

Varför ska vi göra det? Vad är syftet?

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vad ska vi göra? Vad kommer jag att få undervisning om?

Vi kommer att träna på att läsa och lyssna på olika sorters texter inom ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vi kommer att träna på att tala och skriva om vardagliga situationer och intressen.

Vi kommer att träna på att självständigt arbeta med olika läromedel som övar förmågan att förstå innehållet i texter, förstå instruktioner och öka ordförrådet. 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Hur ska jag göra det? Det här ska vi göra:

Fokus under skolår fyra kommer vara bygga upp ett brett ordförråd. Detta är grunden för att förstå och kunna kommunicera språket.Du kommer att få lära dig fler ord i syfte att utöka ditt ordförråd. Du kommer att få skriva egna engelska texter. 

Du kommer att få lyssna till olika slags engelska texter för att sedan tillsammans med en kamrat läsa texten högt för varandra och tillsammans förstå innehållet.

Du kommer att få tala engelska tillsammans med kamrater.

Du kommer att självständigt få arbeta med olika sorters läromedel för att öva på att förstå innehållet i texter, förstå instruktioner och öka ditt ordförråd

 

Det här ska bedömas:

Du ska bland annat kunna skriva ett enkelt brev där du berättar om dig själv.

Du ska kunna delta i enkla samtal om vardagsnära ämnen.

 

Jag kommer att bedöma:

- hur du förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- hur du formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift.

- hur du använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

-hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: