Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: Arbetsmarknaden

Skapad 2016-06-06 16:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna:

 • beskriva samband inom den svenska arbetsmarknaden (hur hänger saker ihop med varandra).
 • använda för ämnet relevanta begrepp och förklaringsmodeller
 • undersöka samhällsfrågor (löneskillnader) ur olika perspektiv och beskriver samband i resonerande text.

Undervisningen

Förberedelser genom läsning av lärobok, genomgångar, begreppsförklaringar, statistikuppgifter, gruppdiskussioner.

Avslutningsuppgift

Matriser

Sh
Bedömning i samhällskunskap

---------------------->
---------------------->
---------------------->
Undersöka strukturer i samhället
Hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar.
Du beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Begrepp och förklaringsmodeller kopplade till den svenska arbetsmarknaden
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Löneskillnader i Sverige kopplat till kön och etnicitet.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: