Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-06-07 00:36 i Strömsskolan Lilla Edet
Var ligger Jämtland? Vilken är Sveriges största sjö? Varför bor det fler människor i städer än på landsbydgen? Dessa frågor och många fler ska vi ta reda på under detta arbetsområde. Vi ska även avsluta vårt påbörjade storyline-arbete om Svealand. Du ska få bekanta dig med Nordens alla länder och jämföra dem med varandra. Det ska du göra genom att lära dig om Nordens namngeografi, natur- och kulturgeografi, klimat och befolkning.
Grundskola 5 Geografi

Vi kommer under våren arbeta med Norden. Vi kommer att titta närmare på kartan. Hur kan jag använda kartan och vilka olika typer av kartor finns det? Vi kommer även att titta närmare på hur det ser ut i de fem Nordiska länderna vad gäller natur- och kulturgeografi, klimat och befolkning. Finns det likheter och skillnader?

Innehåll

Syfte - Varför?

 • Att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

 • Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Centralt innehåll - Vad?

När du arbetar med området Sverige och Norden ska du utveckla din förmåga att:

 • Använda geografiska begrepp.
 • Använda kartor.
 • Beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer arbeta på följande vis:

 • Avsluta vårt storyline-arbete om Svealand
 • Använda kartboken
 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Arbeta enskilt med de nordiska länderna och redovisa
 • Vi tittar på filmer om Sverige och Norden
 • Vi diskuterar filmerna
 • Vi jämför länder och diskuterar olika samband
 • Vi kommer träna namngeografi både skriftligt och muntligt

Bedömning - Vad kommer bedömmas?

 • Din förmåga att muntligt resonera om förändringar i jordytan och hur det påverkar naturen, kulturen och människorna.
 • Din förmåga att använda geografiska begrepp i ert i storyline-arbete.
 • Din förmåga att undersöka Nordens länder m h a kartor och andra användbara källor. 
 • Din förmåga att muntligt, inför klassen, presentera ditt arbete om ett av Nordens länder.
 • Dina kunskaper om Sveriges och övriga Nordens namngeografi. 
 • Din förmåga att storleksordna och jämföra olika geografiska objekt.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Sverige och Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Natur- och kulturlandskap
Du har få eller inga kunskaper om kultur-och naturlandskap. Du deltar inte i resonemang. Du behöver stöd för att se och förklara samband mellan natur-och kulturlandskap.
Du har grundläggande kunskaper om kultur- och naturlandskap och visar det genom enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du beskriver enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har goda kunskaper om kultur- och naturlandskap och visar det genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har mycket goda kunskaper om kultur- och naturlandskap och visar det genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Du använder ännu inte geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartkunskap
Du behöver stöd för att undersöka omvärlden med kartor och andra geografiska källor. Du för ännu inga resonemang om källornas användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Namngeografi
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: