Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2016-06-07 00:50 i Strömsskolan Lilla Edet
Elektricitet,historiska personer, statisk elektricitet, magnet, ledare, isolator, ord och begrepp som berör elektricitet, växelström, likström, kopplingar, kretsar, symboler, elkunskap - elsäkerhet, fas, jord, nolla
Grundskola 6 NO (år 1-3) Fysik

Elektriciteten har stor betydelse för oss nutidsmänniskor. När du är klar med detta arbetsområde ska du kunna förklara hur elektricitet uppstår och ge exempel på flera olika sätt att skydda sig mot skador på människor och egendom. Du ska kunna ge exempel på viktiga historiska händelser och personer som haft stor inverkan på elektricitetens utveckling inom olika områden.

Innehåll

Innehåll

Området för elektricitet är ganska omfångsrikt och du förväntas kunna mycket inom området. Du ska ha kännedom om symboler, kretsar, ord och begrepp. Dessutom finns det personer och händelser som du ska kunna beskriva vad det är som de gjort och hur det sedan har påverkat oss fram till idag.

Det innebär att du behöver kunna söka information, avgöra om det är bra eller mindre bra information, använda ett källkritiskt förhållande och kunna förklara hur du tänkt och varför.

Din dokumentering innehåller både bilder och text, förklaringar och beskrivningar liksom användbar fakta som visar att du förstår och har kunskaper om detta område.

Matriser

NO Fy
Elektricitet

Arbetsområdet

Här kan du se vad som krävs av dig inom arbetsområdet. Du kan själv markera vilken nivå som du anser att du uppnår.
Påbörjad/ inte påbörjad förmåga
Kunskapskrav
Nivå E
Kunskapskrav
Nivå C
Kunskapskrav
Nivå A
Statisk elektricitet
Statisk elektricitet, vad det handlar om, risker och konsekvenser, ord och begrepp.
  • Fy  4-6
Jag kan med viss hjälp förklara vad statisk elektricitet handlar om och kan använda några ord och begrepp på rätt sätt samt förstår vad de innebär.
Jag kan till stor del förklara vad statisk elektricitet handlar om och med viss hjälp använda ord och begrepp i rätt sammanhang samt förstår vad ord och begrepp handlar om
Jag kan förklara vad statisk elektricitet handlar om och kan använda ord och begrepp på rätt sätt samt förstår vad ord och begrepp innebär
Magnetism
Magnetism, historiskt perspektiv, ord och begrepp, användningsområde, hur man gör en elektromagnet och vad den används till.
  • Fy  4-6
Jag kan med viss hjälp förklara vad magnetism handlar om och kan använda några ord och begrepp på rätt sätt samt förstår vad de innebär.
Jag kan till stor del förklara vad magnetism handlar om och med viss hjälp använda ord och begrepp i rätt sammanhang samt förstår vad ord och begrepp handlar om
Jag kan förklara vad magnetism handlar om och kan använda ord och begrepp på rätt sätt samt förstår vad ord och begrepp innebär
Ledare och isolatorer
Vad som skiljer en ledare från en isolator. Material och ämnen som fungerar som ledare och isolator.
  • Fy  4-6
Jag kan med viss hjälp förklara vad en ledare och vad en isolator är och vad det är som skiljer dem åt.
Jag kan till stor del förklara vad en ledare och vad en isolator är och vad det är som skiljer dem åt.
Jag kan förklara vad en ledare och vad en isolator är och vad det är som skiljer dem åt.
Elsäkerhet
Vad handlar elsäkerhet om, vad menas med fas, jord och nolla? Vad är en jordfelsbrytare och till vad används den? Vilka är riskerna med ström och spänning i ledningar? Hur funkar proppar och säkringar?
  • Fy  4-6
Jag kan till viss del förklara vad som menas med elsäkerhet Jag vet till viss del vad nolla, jord och fas handlar om. Jag vet till viss del vilka risker det finns med elström och hur säkringar fungerar.
Jag kan till stor del förklara vad som menas med elsäkerhet Jag vet till stor del vad nolla, jord och fas handlar om. Jag vet till stor del vilka risker det finns med elström och hur säkringar fungerar.
Jag kan förklara vad som menas med elsäkerhet Jag vet vad nolla, jord och fas handlar om. Jag vet flera olika slags risker det finns med elström och hur säkringar fungerar.
Historia
Vad olika historiska personer gjort av betydelse för att förstå och använda elektricitet. Beskrivning av det som de gjort (lösning eller uppfinning). Kort biografi samt var och när dessa levde och verkade.
  • Fy  4-6
Jag kan till viss del beskriva några historiska personer, vad de gjort och vilken betydelse de haft för vår förståelse av elektricitet.
Jag kan till stor del beskriva flera historiska personer, vad de gjort och vilken betydelse de haft för vår förståelse av elektricitet.
Jag kan beskriva flera historiska personer, vad de gjort och vilken betydelse de haft för vår förståelse av elektricitet.

Kunskapskraven

Påbörjad/ inte påbörjad förmåga
Kunskapskrav
Nivå E
Kunskapskrav
Nivå C
Kunskapskrav
Nivå A
Samtalsförmåga
Du deltar i samtal och diskussioner inom ämnesområdet. I dessa samtal och diskussioner ställer du frågor. Olika åsikter och argument framför och bemöter du på ett sätt som gör att samtalen blir intressanta.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Information
Du söker information i olika källor och då är du källkritisk genom att överväga om källorna är användbara, om det går att lita på innehållet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Användning av informationen
Du använder dig av informationen som du har funnit i samtal och resonemang. Informationen bearbetar du också så att du kan använda den när du skriver.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar
Du tar reda på olika saker genom att planera olika undersökningar och du föreslår olika frågor och sätt som kan användas i ditt arbete.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämförelser
Du jämför ditt resultat med andra och pratar då om likheter och skillnader och ¨har förslag på vad som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Du skriver vad och hur du gjort undersökningen och vad du har kommit fram till.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen
När du beskriver och ger exempel på fenomen inom fysiken använder du ord och begrepp som hör till fysikens ämnesområde.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Du kan, när du pratar om olika samband inom fysiken, använda dig av faktakunskaper som visar att du förstår hur det fungerar.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Upptäckter
Du har kunskaper och kännedom om olika upptäckter inom naturvetenskapen och kan förklara hur dessa har betydelse för oss i dagens samhälle.
Du kan berätta om några naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: