Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, år 5, "Beräkningar med decimaltal och problemlösningar"

Skapad 2016-06-07 09:28 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till en ökad förståelse för vilka metoder eleverna kan använda sig av för att göra beräkningar med tal i decimalform. Eleverna kommer få träningar i att lösa problemlösningar med olika metoder och strategier.
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Syftet med arbetsområdet är att utveckla en god förståelse för vilka metoder som är lämpliga att använda när eleverna gör beräkningar med tal i decimalform och problemlösningar. Vi kommer göra beräkningar med både addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Förmågorna vi tränar på:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Ur det centrala innehållet:

 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Tal i bråkform- och decimalform och deras användning i vardagliga situatione

Bedömning

Under arbetsområdet kommer du utveckla kunskaper om:

 • huvudräkning med tal i decimalform
 • överslagsräkning med tal i decimalform
 •   skriftliga räknemetoder med tal i decimalform
 • olika problemlösningsmetoder
 • att formulera egna problem 

 

Under arbetets gång kommer eleverna har hemuppgifter med syfte att repetera veckans nya moment. Det kommer förkomma oförberedda diagnoser, med syfte att kartlägga och synliggöra starka och svaga delar i arbetsområdet. 

 

Arbetssätt och aktuella begrepp:

Undervisningen är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Lärarna varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta exempelvis genom EPA (enskilt, par, alla) och att tänka, reflektera och diskutera i grupp. Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Lärarna varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

Under arbetets gång kommer vi arbeta med praktiska uppgifter genom att t.ex. spela spel med tal i decimalform, träna begrepp och förståelse med elevspel på Ipad, se väl valda faktafilmer från youtube allt med ett syfte att utveckla och förbättra allas kunskaper om tal i bråkform och tal i decimalform.

Genomföra hemuppgifter som utgår från pågående arbete med aktuella begrepp. I hemuppgifterna finns även en del med extra utmaningar för de som vill utmana sig extra mycket.

Enskilt arbete i läromedlet "Koll på matematik 5A"(Sanoma förlag).


Grundläggande begrepp
: överslagsräkning, huvudräkning, problemlösningsmetoder, multiplikation, division, addition, subtraktion, ungefär lika med, rimlighet...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: