Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Lek och samspel"

Skapad 2016-06-07 10:03 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: (Vad är bakgrunden till denna PP och varför upprättas denna? tex utifrån barnets överenskommelse, vardagsarbete, tema/projekt.)

Utifrån barnens överenskommelser ser vi ett behov av att utveckla och utmana barnens förmågor till lek och samspel.

Innehåll

VAD ska utvecklas/utmanas?

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt

Vi vill utveckla självständighet, tillit till sin egen förmåga, språk och kommunikation förmåga och förmågan att fungera enskild och i en grupp. Barnen ska utveckla sina förmågor efter sina behov och förutsättningar i sin egen takt.

Kopplingar till läroplan

Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga    Lpfö98

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp,att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.  Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,                                                                                   Lpfö98

Genomförande/HUR:

Vem/vilka

Gruppen består av 25 barn,3-5 år. Barnen utmanas hela tiden och ges möjlighet för lek och samspel. Vi pedagoger erbjuder både bestämda aktiviteter där barnen deltar efter sin vilja och genomför det tillsamman med en pedagog samt fria aktiviteter där barnen väljer själva sin lek på egen hand enskild eller tillsammans med kompisar.  

Pedagogiska/bestämda aktiviteter

Pedagoger planerar/genomtänker/organiserar aktivitet utifrån barnens intressen, behov samt utvecklingsområden utifrån överenskommelser. Barnen får möjlighet att ha inflytande över att välja vilken aktivitet vill de delta i. Eller vi pedagoger väljer barn på egen hand för att barnen ska prova på/utmanas vid den aktuella aktiviteten.

Fria aktiviteter

Barnen hittar på/sätter igång/bestämmer en lek/aktivitet tillsammans med kompisar eller bjuder in pedagoger i leken. Barnen  bestämmer innehållet och regler för aktiviteten själva vid behov pedagogen stöttar/ hjälper att leda aktiviteten så att barnen deltar och aktiva efter sina intresse, förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strävansmål:

  • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Avsnitt 6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: