Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken vt 7

Skapad 2016-06-07 13:06 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå vad som hände under antiken, varför det hände då och vad antiken betytt för oss i dag.

Innehåll

Antikens Grekland och det romerska riket.

Kopplingar till läroplan

  • Hi  7-9
    Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Hi  7-9
    Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Genomförande

Genomgångar, läsning i lärobok, diskussioner.

Redovisning

Prov i slutet av arbetsområdet och en inlämningsuppgift (affisch och text).

Elevinflytande

Eleverna får välja vad från antikens Grekland som de tycker är viktigt och vill göra en reklamkampanj om.

Matriser

Hi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Historia
Kunskaper om, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historia
Använda historia
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: