Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsstart, projekt djur

Skapad 2016-06-07 13:35 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: 15 barn 3-5 år. Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på? Ett gemensamt projekt för att skapa samhörighet, väcka nyfikenhet och lust att lära. Introducera nytt material för alla och ge möjlighet att bruka det. Gruppstärkande lekar och ett projekt som alla kan relatera till. avdelningens miljö ska genomsyras av djurtemat.
Förskola

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt?

Att vara tillsammans, ha roligt, väcka nyfikenhet och lust att lära. Dela med sig av  sin kunskap och erfarenhet. Ett gemensamt tema gör att alla kan vara delaktiga och fokusera på samma sak.

Innehåll

Varför valde vi detta projekt?

För att skapa goda förutsättningar för fortsatt arbete och utveckling på avdelningen.

För att lära känna varandra, barn och pedagoger. Upptäcka intressen som vi kan spinna vidare på i andra mindre och större projekt.

Genom temat ska barnen bli förtrogna med material och möjligheter på vår avdelning. En bra introduktion till ett nytt läsår.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

Fokusera på djur i vår verksamhet, utgå från djur som barnen väljer i samling. Tar reda på mer om de djuren, dokumentera. Söka info från varandra, nätet och böcker.

Upptäckarmaterial för smådjur, böcker, förstoringsglas mm.

Sånger, ramsor, sagor, lekar.

Ateljen förbereds med material och bilder på djur och modeller av djur. Kanske i samma färg.

I lekhallen anknyter materialet till djur, pussel, spel, bilder, böcker, smådjur, gosedjur.

Naturmaterial, stubbar och stenar.

Utklädningskläder, diademöron, mössor, svansar, pappersmasker.

Dans, drama.

Utelek, på vår gård och närmiljö. Upptäcka närmiljön genom att leta djur, karta med djur.

Ansiktsmålning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Vårt mål är att temat ska genomsyra verksamheten under augusti och september. Sedan får vi se vart barnens intresse leder.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

 Fyrspaltsdokument.

Foto och film

Hur ofta? Med vilken frekvens?

 Dagligen

När ska det ske?

När vi ser något intressant eller någon som kan bli.

Reflektion på Put tid.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Alla i arbetslaget. Den pedagog som har stora vilan har extra ansvar för dokumentation.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: