Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsfixarna

Skapad 2016-06-07 15:17 i Oxledsskolan Partille
Vårt arbete med lässtrategier i år 2 och 3
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra tänker och känner. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts". - Lgr 11, kap. 3.17

Innehåll

Syfte

Arbetet med Läsfixarna syftar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla strategier att läsa, förstå och analysera texter av olika slag och för olika syften. På så sätt vill vi bidra till att elevernas intresse för att läsa och skriva ökar. 

Centralt innehåll

Läsfixarna fokuserar på följande delar av det centrala innehållet i ämnet svenska och svenska som andraspråk: 

- lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

- att lyssna och återberätta

- berättande texter och faktatexter

Konkreta mål

Att bli bekant med de fem läsfixarna: Spågumman, Detektiven, Konstnären, Reportern och Cowboyen.

Du tar hjälp av dessa under läsning.

Du kan kommentera och återge innehållet samt resonera kring textens budskap och koppla det lästa till egna erfarenheter och åsikter.

Undervisning

Arbetet med Läsfixarna har pågått under våren och kommer att fortsätta under år 3. Vi har arbetat med skönlitterära texter och faktatexter. Vi samtalar kring de olika texterna i par och gemensamt i hela klassen.

Bedömning

Du ska känna till de fem olika Läsfixarna.

Du är medveten om när du använder en av de fem läsfixarna.

Genom att du deltar aktivt i undervisningen och kommenterar och berättar om det lästa visar du hur utvecklad din läsförståelse är.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: