Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2016-06-07 15:26 i Oxledsskolan Partille
Under vårterminen ska vi upptäcka, utforska och lära oss mer om algebra. Du kommer få möjligheten att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Under många av lektionerna kommer vi bla. arbeta laborativt.
Grundskola 2 Matematik

Under vårterminen ska vi upptäcka, utforska och lära oss mer om algebra. Du kommer få möjligheten att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Under många av lektionerna kommer vi bla. arbeta laborativt men vi ska även arbeta med arbetsblad och i matteboken.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde kommer vi fokusera följande förmågor:
- Kommunikationsförmåga

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad?

Ur det centrala innehållet kommer du under vårterminen att arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Hur?

Eleverna kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Lektionerna kommer att innehålla laborativa moment, gemensamma genomgångar och diskussioner genom EPA (enskilt, par, alla), gruppuppgifter samt färdighetsträning i mattebok och med arbetsblad.

Bedömning

Efter arbetsområdet ska du kunna:

* använda dig av likhetstecknet för att beskriva likheter och skillander mellan tal,

t.ex 3 + 4 = 6 + 1

* lösa enkla ekvationer med + och -,

t.ex. 4 + X = 6

* uppfatta mönsterdelar och fortsätta upprepade mönster med konkret material

* göra egna mönster som upprepas

* använda symboler och bokstäver för att beskriva mönster

* uppfatta, fortsätta och konstruera enkla talmönster som t.ex. 3, 6, 12... men även 20, 40, 60, 80... samt 70, 50, 30.

* redogöra muntligt eller skriftligt för hur du tänker. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: