Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna och världshaven åk 3

Skapad 2016-06-07 17:03 i Enångers skola Hudiksvall
Ett arbetsområde i geografi för åk 3 där vi går igenom världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om världsdelarna och världshaven. Vad de heter och var på jorden de ligger. Vi kommer att arbeta med bla diverse filmer, seterra.net och övning via elevspel.se.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser

Sv SO
Världsdelarna och världshaven åk 3

Nivå 1
På väg mot kunskapskraven
Nivå 2
Har uppnått kunskapskraven
Du kan beskriva varför människor flyttar. Du ger exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden. Du använder karta, jordglob, väderstreck och ord som beskriver var saker är.
Du beskriver vad världsdelarna heter, var dom ligger och hur stora dom är.
Du beskriver också vad andra platser och länder som är viktiga för dig heter, var dom ligger och hur stora dom är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: