Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse GPP 2016/17

Skapad 2016-06-07 17:19 i Rännebackens förskola Halmstad
Tema matematik
Förskola

Tema matematik med målobjekten: geometri, rumsuppfattning, räkning, mätning samt mönster/sortering.

Innehåll

Varför?

I föregående kvalitetsberättelse framkom det att barnen visade intresse för olika matematiska begrepp, men då vi hade kroppen som tema och mycket fokus på det så tappade vi en del av arbetet med matematik. Barnen visar fortfarande intresse för matematik och framförallt olika former som finns i förskolans miljö. Därför ska vi starta upp med geometri i början av hösten.
Utifrån Bishops teori om förståelse av matematematik ska vårt temaarbete omfatta följande: förklaring och argumentation (barnen sätter ord på sina tankar, diskuterar med andra samt försöker förstå och förklara), lokalisering (att hitta, orientera sig i rummet och placering), design (former, figurer, mönster och symmetri), räkning (antalsord, räknesystem och talsystem), mätning (jämförelser, måttenheter, vikt) samt lekar & spel (pussel, spel, rollekar). De här anser Bishop vara grundläggande för förståelsen av matematik (Solem & Reikerås, 2004).

Syfte/Mål

Syftet med vårt matematiktema är att ge barnen möjlighet att få insyn i matematikens värld och på ett lekfullt sätt bygga upp en matematisk grund inför fortsatt lärande.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur?

Avsnitt 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: