Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och biologi: ljud och hörsel, år 4 vt-16

Skapad 2016-06-07 21:07 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetsområdet ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om ljud, örats olika delar och din hörsel.
Grundskola 4 Fysik Biologi
...

Innehåll

Syfte:

Ur kursplanen:

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

 

Biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

Förmågor vi tränar:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
 • använda biologin begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll, år 4-6:

Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Biologi

 Kropp och hälsa

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Biologin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Mål

Mål med arbetsområdet:

 • träna på att delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel
 • träna på att förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp
 • genomföra enkla försök om ljud och hörseln utifrån givna planeringar
 • träna på att dokumentera undersökningar med hjälp av enkla laborationsrapporter, där hypotes, resultat och slutsats ska finnas med.
 • förklara och beskriva baskunskaperna om ljud, örats delar och hörseln på ett enkelt sätt med hjälp av aktuella ord och begrepp

 

Arbetssätt

I det här arbestområdet kommer vi arbeta tematiskt med ämnena biologi (hörseln + örats olika delar) och fysik (ljud).

Vi kommer att:

 • se olika faktafilmer om bl a örats delar, hur det går till när vi hör och vad ljud är för. Efter filmen kommer vi gemensamt samtala och resonerar om det vi sett. 
 • uppmuntra eleverna att delge sina egna erfarenheter och att ställa frågor, samt reflektera tillsammans om t ex hörselskador och hur man kan förebygga dessa, hur ljud skapas och breder ut sig...
 • läsa faktatexter om ljud och hörsel, samt sök svar på läsförståelsefrågor kopplade till texten.
 • med hjälp av bl a en modell av örat kommer vi träna tillsammans i olika grupperingar , för att lära oss att beskriva hur det går till när vi hör och hur de olika delarna i örat fungerar.
 • genomföra enkla undersökningar, utifrån givna instruktioner, om t ex vår hörsel och hur ljud uppstår. Eleverna kommer då att ges möjlighet att träna sig på att skriva enkla dokumentationer. I detta arbete kommer eleverna att träna sig i att använda bl a begreppen hypotes, resultat och slutsats. Vi kommer även att resonera tillsammans om dessa begrepp och hur man kan skriva dokumentationer av undersökningar.
 • under arbetets gång repeterar faktakunskaper och begrepp, genom att uppmuntra barnen att
  förklara och beskriva. Vi kommer även sammanfatta tillsammans vad vi lärt.
 • avslutar arbetsområdet med att eleverna i mindre grupper får spela in en faktafilm om ljud och vår hörsel. Till sin hjälp får de tydliga ramar och mål, för att kunna visa vad de lärt sig. När filmerna är klara utvärderar och sammanfattar vi vad vi lärt oss, samt vad vi kan utveckla.

 

 Aktuella ord och begrepp:

ljudvågor, svängningar, ljud, buller, dämpa, förstärka, decibel, frekvens, ytteröra, mellanöra, inneröra, öronmusslan, hörselgång, trumhinna, hörselbenen( hammaren, städet, stigbygeln), snäckan, hörselceller, nervsignaler, båggångarna, balansen ... 

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma hur du använder din förmåga att:

 • delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel
 • förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp
 • genomföra enkla försök om ljud och hörseln utifrån givna planeringar
 • dokumentera undersökningar med hjälp av enkla laborationsrapporter
 • förklara och beskriva baskunskaperna om ljud, örats delar och hörseln av aktuella ord begrepp

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: