Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, vinklar, gradskiva och problemlösning

Skapad 2016-06-08 09:43 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik

Vi arbetar med gradskiva, vinklar och problemlösning.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att ...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll...

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Vi arbetar...

-med problemlösningsstrategier

-mattebok

-Smart boarden

-parkompisar

-Growth mindset

-arbetsblad 

- med EPA-modellen

-med Ute-matte

Matriser

Ma
Geometri, vinklar, gradskiva och problemlösning

Geometri och problemlösning

 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Symmetri
Du kan i huvudsak se vilka föremål som är symmetriska och kan mestadels finna en eller flera symmetrilinjer i symmetriska objekt.
Gradskiva och vinklar
Du kan i huvudsak markera vilka vinklar som är räta, spetsiga och trubbiga. Du kan relativ säkerhet mäta och rita en vinkel med hjälp av gradskiva.
Problemlösning
Du kan lösa ett flerstegs -problem på ett i huvudsak väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: