Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugans analys och utvärdering av VT 2016

Skapad 2016-06-08 10:14 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
Vi har under våren arbetet med vår temasaga och utifrån barnens intressen belyst målen från läroplanen.
Förskola
...

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Utifrån sagan har vi jobbat mot följande mål i läroplanen:

Socialt och emotionellt – Det började nya kompisar på Flugan i början på året liksom Pippi fick nya kompisar (Tommy och Annika), därför valde vi att jobba med det sociala och att lära känna varandra.

Språk och kommunikation- Då vi läst Pippiboken många gånger upptäckte vi att barnens intresse för böcker hade ökat. Vi valde då att jobba med skriftspråk och flerspråkighet. Barnen har nu lärt sig känna igen bokstäver och vet att en bok består av bokstäver och bilder. Vi har märkt att barnens språk har utvecklats. Barnen har också fortsatt visa intresse för andra språk vilket vi har fångat upp och jobbat vidare med.

Motorik och hälsa- I boken om Pippi är hon på cirkus, något som barnen tyckte var spännande. Utifrån det valde vi att träna på motoriken med barnen, de fick göra samma saker som Pippi gör i boken. Efter dessa aktiviteter uppmärksammade vi att barnen tog efter och fortsatte med leken. Tillsammans med Pippi pratade vi också om hur viktigt det är med hygien och att äta för att må bra. När vi åt pratade vi också om mindful eating för öka barnens förståelse och medvetenhet om mat.

Hållbar utveckling- Vi har lärt känna vår planet och pratat om hur viktigt det är att ta hand om den. Pippi kom på besök och barnen fick hjälpa henne att vara sakletare och samla ihop skräp som vi sedan gick och slängde på en återvinningstation. Barnen har fått lära sig hur man sopsorterar och alla visar nu intresse och en del förmåga för vad som ska slängas vart.

Biologi- Vi avslutade terminen med att tillsammans med Pippi undersöka vilka djur som finns på vår gård. Barnen har visat ett stort intresse för djur och kan nu benämna de flesta djur vi hittat.

Kopplat till Nilssons (2007) teori ” när man arbetar tematiskt under en längre tid ger det möjlighet att upprepa undervisningen på flera sätt så att alla får möjlighet att stärka och befästa sin kunskap.” Detta är ett varierat arbetssätt då barnen får arbeta både teoretiskt och praktiskt.” Efter att ha arbetet på detta sätt ser vi att vi har gjort det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse och förmåga efter intresse. Målen uppfylldes i de flesta fall väl då vi jobbade efter barnens intressen. Genom att vi höll på med ett ämne under en längre tid kunde vi se en utveckling från början där intresse fanns men förståelse och förmåga sakandes tills då förståelse och förmåga fanns och de ville dela med sig av sina kunskaper. Vår lärmiljö har vart föränderlig då vi ofta möblerat om efter barnens behov. När vi märkte att barnens intresse hade svalnat ändrade vi om för att skapa en ny spännande lärmiljö som lockade till lek.

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Vi har under detta läsår jobbat på ett tematiskt sätt där vi blandar teori och praktik hela dagen. Vi har även arbetat ämnesövergripande för att kunna utgå från barnens intresse och delaktighet. Detta ser vi har varit en framgångsfaktor.

Något vi reflekterat över är processen: undervisning, utbildning, praktisk bearbetning, IKT och pedagogisk dokumentation. De har alla hjälpt barnen att få en bättre förståelse för lärobjeketet. En annan sak vi reflekterat över är vad det är i dokumentationen som fångar barnens intresse. Är det själva aktivitetet på bilden eller lusten att se sig själv? Vår tolkning är nog ändå att det är själva aktiviteten som fångar barnen om de upplevt den lustfylld. Vi vill observera detta vidare.

Vårt flexibla arbetsätt har gjort att vi kan se barnens intresse och fördjupa deras lärande genom att hålla på med en aktivitet under en längre tid. De gånger barnen inte har visat intresse för aktiviteten har vi däremot avslutat och fortsatt med en annan aktivitet som utmanar dem mot lärobjektet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: