Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2016-06-08 13:49 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Ett arbetsområde som berör retorik.
Gymnasieskola 1 – 3 Svenska

I det här arbetsområdet jobbar vi med retorik och argumentation. Du får möjlighet att prova på att påverka de andra i klassen i ett ämne du valt själv. Det handlar både om att vara en god talare och en uppmärksam lyssnare. Du får möjlighet att kommentera, ifrågasätta, argumentera och diskutera olika åsikter.

Innehåll

Mål

Att dels att kunna skriva ett tal utifrån de grunder som vi går igenom, dels att kunna framföra talet inför klassen.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med genomgångar av dessa "taltyper" och vi kommer lyssna på olika typer av tal.

Vi kommer att arbeta med retoriska figurer och retoriska knep.

Ni kommer att få arbeta med kamratrespons i mindre grupper så att ni får öva er innan det är dags att hålla ert tal.

Svenska 3

Syfte:

 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

 

Centralt innehåll:

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

 

Kunskapskrav:

A-nivå:

 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
 • Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

C-nivå:

 • .Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
 • Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

E-nivå:

 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
 • Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Matriser

Sve
Muntlig framställning - matris för kamratrespons

Jag behöver jobba lite mer
Mitt arbete är okej
Mitt arbete är bra
Mitt arbete är jättebra
Innehåll
Din framställning är lite för kortfattad och du behöver arbeta lite mer med hur du redogör för din åsikt.
Din framställning är kortfattad, men du redogör för din åsikt och har med några argument.
Din framställning är fyllig och du redogör för din åsikt. Du har med flera olika argument för din ståndpunkt. Du tar även upp åsikter och argument som andra kan ha i frågan.
Din framställning är mycket fyllig du och redogör för din åsikt på ett nyanserat sätt. Du har med flera argument och motargument.
Engagemang och förmåga att tala inför publik
Du läser innantill och behöver jobba mer med publikkontakt.
Du tittar ofta i dina anteckningar/stödord, men försöker att ha ögonkontakt med publiken då och då.
Du tittar i dina anteckningar/stödord, men talar även fritt. Du har ofta ögonkontakt med publiken.
Du talar mestadels fritt och använder dina anteckningar/stödord endast som stöd. Du har god ögonkontakt med de flesta i publiken. Du anstränger dig för att få publiken engagerad och intresserad av det du säger.
Ordval
Du använder ett enkelt språk med vanliga ord och ditt budskap går i stort sett fram.
Du använder ett enkelt språk med vanliga ord och ditt budskap går fram.
Du försöker att variera ditt språk med t ex synonymer och beskrivningar.
Du har ett fylligt språk som du varierar med synonymer, fasta uttryck, beskrivande ord osv. Du anstränger dig för att visa att du har ett stort ordförråd.
Struktur
Du behöver jobba lite mer med strukturen i ditt tal. Inledning, argumenterande del och avslutning.
Ditt tal följer i huvudsak genrens texttyp / struktur. inledning, argumenterande del och avslutning
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur relativt väl. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur väl. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: