Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zickzack Berättande texter

Skapad 2016-06-08 15:04 i Hovhultsskolan Uddevalla
Zickzack skrivrummet berättande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Du ska få lära dig att skriva en fabel.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga - läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Kommunikativ förmåga - formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Begreppsförståelse - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Metakognitiv förmåga - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer/välja och använda språkliga strategier

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och metod

 

Vi kommer att arbeta med kapitlet om berättande texter i Zickzack-boken och lösa stenciler. Du kommer få lära dig hur en fabel är uppbyggd, skriva dialoger och använda tidsord på rätt sätt. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga:

Analysförmåga - att läsa och analysera berättande texter så som fabler
Kommunikativ förmåga - hur du formulerar och kommunicerar i tal och skrift
Begreppsförståelse - att du anpassar ditt språk efter olika syftet och sammanhanget
Metakognitiv förmåga - att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Samt att du kan välja och använda lämpliga språkliga strategier.

 

Du ska ha med:

- Att fabeln handlar om ett djur
- Inledning och avslut
- Händelser i tidsordning
- Tidsord
- Dialoger
- Texten skriven i preteritumform

Dokumentation

När de fyra stegen är färdiga ska du få skriva en egen fabel där du ska uppfylla bedömningskriterierna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: