Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering för samling.

Skapad 2016-06-08 16:36 i Myran Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola

Samling innan lunch varje dag. På samlingen kommer vi att prata med barnen om dagens veckodag, datum, väder, veckans ramsa samt tillsammans med barnen räkna hur många vi är. Detta ska vi göra för att skapa rutin och för att barnen ska utveckla sin förståelse för vardagliga uttryck och situationer. Varje vecka kommer vi att fördjupa oss inom följande områden: sång, språk, matematik och värdegrund. Under veckan kommer vi att försöka att ha samling varje dag med olika tema.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen har ett stort intresse för sång, lek och matematik m.m. Detta är något vi vill använda oss av i våra samlingar med barnen för att bekräfta deras intressen. Vi anser att samlingar är bra tillfälle för att skapa gemensamhet, se varandra och träna på lyssna varandra.

MÅL

Samlingen har ett syfte i verksamheten. Dels är det ett tillfälle för oss pedagoger att se och bekräfta varje barn men även ett tillfälle för barnen att utveckla sin förmåga att lyssna på såväl oss pedagoger som varandra. Samlingen är även en bra tillfälle för utveckling och lärande samtidigt som det är roligt.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

METOD - GENOMFÖRANDE

Samling har vi med alla barn. Pedagogen som håller samlingen förbereder material. Vi kommer att arbeta så konkret så möjligt för att locka även barn som upplever samlingen tråkig eller jobbig. Vi illustrerar med olika material för att få barnens uppmärksamhet och ge barnen möjlighet att vara aktiva under samling situationer. Andra pedagoger ansvarar för att fotografera och anteckna vad barnen säger/gör. Alla barn får komma till tals och får möjlighet till talutrymme lika mycket.

Under samlingen har barnen stor inflytande och delaktighet i planeringen.De får påverka innehållet med sina reflektioner och utvärderingar.

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera, såväl det enskilda barnet som gruppen i helhet med pedagogisk dokumentation, bilder, video och observationer och barnen teckningar och skapande.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. i våra reflektionsplaneringar varje vecka. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning kommer vi göra genom analys av dokumentation och samtal med pedagoger och samtal pedagoger- barn. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: